Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Aansprakelijk voor bedrijfsongeval dat niemand heeft gezien?

Week 36-2019

De werknemer in kwestie claimt dat hij een bedrijfsongeval heeft gehad waarbij hij letsel opliep. Het ongeval is echter door niemand gezien. De werkgever betwist dat het letsel is ontstaan op het werk.

Wat is er gebeurd?

De betreffende werknemer is werkzaam in de bouw. Tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden krijgt hij een ijzeren staaf op zijn rechterpols. In eerste instantie valt de pijn mee en de werknemer besluit om gewoon door te werken. Gedurende de dag nemen de pijnklachten toe en de werknemer besluit om aan het einde van de werkdag toch naar het ziekenhuis te gaan. In het ziekenhuis wordt hij onderzocht, maar worden er geen bijzonderheden geconstateerd. De werknemer gaat naar huis en meldt zich de volgende dag weer op zijn werk. Vijf dagen later zijn de pijnklachten niet afgenomen en gaat de werknemer nogmaals naar het ziekenhuis. Ditmaal wordt vastgesteld dat de pols gebroken is en dat een operatie noodzakelijk is.

De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. De gevolgen voor de toekomst zijn namelijk groot. Zo kan de werknemer zijn arm alleen nog gebruiken voor lichte werkzaamheden. De werkgever stelt zich op het standpunt dat niet aangetoond kan worden dat de breuk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan.

Wat zegt de rechtbank?

Niemand heeft het bedrijfsongeval zien of horen gebeuren. Daarbij werd er bij de werknemer geen letsel geconstateerd toen hij de eerste keer naar het ziekenhuis ging. De kantonrechter oordeelt dat onvoldoende is komen vast te staan dat werknemer een bedrijfsongeval is overkomen. Er kan geen causaal verband worden aangenomen tussen het vermeende bedrijfsongeval en het letsel van de werknemer. Hij zou immers tussen de ziekenhuisbezoeken in ook bijvoorbeeld thuis kunnen zijn gevallen.

De uitspraak van het gerechtshof

Het Hof gaat niet mee in het oordeel van de kantonrechter. In de wet is vastgelegd dat de werknemer, die een schadevergoeding vordert, zal moeten stellen en zo nodig moeten bewijzen, dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werknemer hoeft niet aan te tonen wat precies de oorzaak is geweest van het ongeval.

Omdat de werknemer op de dag van het ongeval naar het ziekenhuis is geweest, waar geen bijzonderheden werden geconstateerd maar wel werd gezien dat de werknemer pijnklachten had, is het volgens het Hof aannemelijk dat de werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden een bedrijfsongeval is overkomen. Dat de werkgever niet wist dat er een bedrijfsongeval had plaatsgevonden, geen onderzoek heeft kunnen doen, niet weet wat de precieze toedracht is geweest en dus niet kan aantonen welke maatregelen er zijn genomen doet er niet toe en komt voor rekening en risico van de werkgever.

Nu vaststaat dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is de werkgever aansprakelijk voor de schade, tenzij de werkgever aantoont dat zij haar zorgplicht is nagekomen. De werkgever heeft de werknemer algemene beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding verstrekt en heeft haar werknemers ook algemene veiligheidsinstructies gegeven. Dit is volgens het Hof echter niet voldoende. De instructies van de werkgever zijn niet voldoende toegespitst geweest op de risico’s die verbonden waren aan de werkzaamheden van de werknemer. Geconcludeerd wordt dat de werkgever haar zorgplicht ten opzichte van de werknemer heeft geschonden.

Ook als de toedracht van een ongeval niet vaststaat, kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer op het werk heeft geleden. In dergelijke gevallen is het voor de werkgever moeilijker om te bewijzen welke maatregelen er zijn genomen om het ongeval te voorkomen. Een werkgever doet er verstandig aan om direct na een ongeval een onderzoek in te stellen.

Lees de uitspraak in pdf-formaat
Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.

-