Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Botsing met konijn op bedrijfsterrein. Werkgever aansprakelijk voor schade werkneemster?

Week 22-2014

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

Werkneemster is als schoonmaakster in dienst bij werkgever. Werkgever heeft haar uitgeleend aan een bedrijf dat ligt op een uitgestrekt terrein in een natuurgebied. Werkneemster stelt dat zij op 19 augustus 2008 tijdens werktijd op een dienstfiets van het ene gebouw naar het andere reed. Het was nog donker. Zij botste tegen een konijn en kwam ten val. In de loop van die dag heeft ze zich naar eigen zeggen ziek gemeld. Ondanks flinke pijnklachten is ze daarna toch weer aan de slag gegaan. In november 2008 neemt de pijn zulke vormen aan dat ze zich opnieuw ziek meldt.

De feiten volgens partijen
Werkneemster stelt werkgever aansprakelijk voor haar schade. Ter onderbouwing van die schade overlegt ze doktersrapporten waaruit blijkt dat ze sinds het ongeval veel medische klachten en beperkingen heeft, waardoor ze niet meer kan werken. Werkneemster vindt dat werkgever een gevaarlijke werksituatie heeft gecreëerd door een combinatie van kapotte terreinverlichting en de aanwezigheid van konijnen op het bedrijfsterrein. Ze stelt dat ze ook niet is gewaarschuwd voor overstekende konijnen. Als werkgever alle fietspaden had afgerasterd was deze gevaarlijke situatie niet ontstaan volgens werkneemster. Werkgever heeft naar haar mening bovendien niet als goed werkgever gehandeld door geen adequate verzekering voor haar af te sluiten. Ze vordert schadevergoeding (materieel en immaterieel) en veroordeling van werkgever in de proceskosten.

Werkgever bestrijdt de vorderingen. Volgens werkgever heeft ze zich niet op 19 augustus, maar pas op 16 september gemeld bij de medische dienst van werkgever met de melding dat ze na een botsing met een konijn of haas was gevallen. Op het formulier dat de medische dienst daarop invulde staat dat er kneuzingen waren aan handen, benen en romp. Eerste hulp volstond en nadere behandeling was niet noodzakelijk. Een dag later ging werkneemster weer aan het werk. De vrijdag en maandag erna meldde ze zich ziek, waarna ze werkte tot de ziekmelding in november. Werkgever betwist het causaal verband tussen het ongeluk en het letsel, dat zou bestaan uit gebroken en gebarsten ribben. Zou er werkelijk sprake zijn van zulk letsel, dan is het naar de mening van werkgever hoogst onwaarschijnlijk dat werkneemster tot november heeft kunnen doorwerken. Werkgever onderbouwt zijn stelling met een doktersrapport.

Daarnaast is werkgever van mening dat hij zijn zorgplicht niet geschonden heeft. Op het uitgestrekte bedrijfsterrein van de inlener, zoals gezegd gelegen in een natuurgebied, zijn zeker konijnen aanwezig, maar niet in extreme aantallen. Werkgever vindt dat hij hiervoor geen speciale maatregelen hoeft te treffen. Werkgever spreekt bovendien tegen dat de verlichting op het terrein kapot was. Ook vindt werkgever dat hij zijn personeel voldoende wijst op veiligheid van fietsers. Het afrasteren van alle fietspaden is geen reële optie, en garandeert bovendien niet dat het terrein konijnenvrij blijft. Tot slot geeft werkgever aan wel degelijk een ongevallenverzekering te hebben afgesloten voor zijn werknemers, maar dat in dit geval niet uitgekeerd werd omdat er geen sprake was van letsel als gevolg van een ongeval.

Wat vindt de rechter?
De rechter stelt vast dat er onduidelijkheid is over de datum waarop het ongeval heeft plaatsgevonden. Ook vindt de rechter het op voorhand niet aannemelijk dat werkneemster met behoorlijk ernstig letsel nog weken of maanden zou hebben doorgewerkt. Voor het leveren van nader bewijs krijgt werkneemster alleen geen gelegenheid, want zelfs als het letsel al zou zijn ontstaan door het ongeluk, dan nog is het te wijten aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarvoor werkgever niet aansprakelijk is. Werkgever heeft voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat werknemers bij het gebruiken van een dienstfiets schade oplopen. De rechter oordeelt dat geen redelijkerwijze te treffen maatregel het ongeluk had kunnen voorkomen. Er is bovendien wel degelijk een ongevallenverzekering. Die heeft alleen niet uitgekeerd omdat het verband tussen het ongeluk en het gestelde letsel onvoldoende is aangetoond.

De rechter wijst de vordering van werkneemster af en veroordeelt haar in de proceskosten.

Vindplaats: ECLI:NL:RBZWB:2013:166

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >