Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

De loondoorbetalingsverplichting

Week 2-2018

Het TV programma Een Vandaag besteedde donderdag 4 januari 2018 aandacht aan het feit dat de Nationale Politie van de uitkeringsinstantie UWV jaarlijks miljoenen euro’s aan boetes moet betalen voor het niet juist omgaan met zieke werknemers of beter gezegd wegens het niet voldoen aan de regels voor re-integratie.

Zo’n boete bestaat feitelijk uit de verplichting het salaris gedurende een bepaalde periode door te betalen en dat kan inderdaad fors oplopen.

De ervaring bij het verhalen van loonschades leert dat dit niet alleen bij de Nationale Politie vaak voorkomt. Ook bij andere werkgevers komt het regelmatig voor dat het UWV een loondoorbetalingsverplichting oplegt wegens het niet voldoen aan de regels voor re-integratie.

De loondoorbetalingsverlichting heeft ook tot gevolg dat bij het verhalen van loonschades met enige regelmaat discussies ontstaan met de aansprakelijke verzekeraars. Deze verzekeraars voelen zich niet gehouden om de loonschade te voldoen als de werkgever zijn verplichtingen om de werknemer zo snel mogelijk te re-integreren in het arbeidsproces niet is nagekomen.

Daarbij verliezen sommige verzekeraars overigens nog wel eens uit het oog dat ook zij verplichtingen hebben richting de arbeidsongeschikt geraakte werknemer, al was het maar omdat zij ook een fors belang hebben bij een snelle re-integratie, maar dat terzijde ……..

Het voert te ver om alle regels en verplichtingen die werkgevers en werknemers hebben hier op te sommen, maar het is ieder geval wel verstandig voor werkgevers en hun HR medewerkers om onderstaand stappenplan bij ziekte strikt te volgen, waarmee al veel onnodige loonsancties zouden kunnen worden voorkomen.

Stappenplan bij ziekte

Met het Stappenplan kunt u precies zien welke stappen er zijn als uw werknemer ziek is. Ook staat hierin wanneer de werkgever iets moet doen en wanneer het UWV, uw werknemer of de bedrijfsarts iets moeten doen.

Dag 1:

Actie werkgever, actie werknemer en actie arbodienst of bedrijfsarts

Ziek melden: is uw werknemer ziek? Dan moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan u. U meldt uw werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst neemt dan contact op met uw werknemer.

 Week 6:

Actie werkgever, actie werknemer en actie arbodienst of bedrijfsarts

Probleemanalyse: is uw werknemer bijna 6 weken ziek? Dan heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Deze arts of arbodienst stelt vast wat uw werknemer met zijn gezondheid nog wel kan en wat niet. Dit heet de Probleemanalyse. Ook begint u met de aanleg van een dossier. Hierin bewaart u alle afspraken die u maakt over de re-integratie. Tijdens de re-integratie kunt u de hulp inroepen van een re-integratiebedrijf.

 Week 8:

Actie werkgever en actie werknemer

Plan van aanpak: samen met uw werknemer maakt u uiterlijk in de achtste week dat hij ziek is een Plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

 Week 42:

Actie werkgever

Ziek melden bij UWV: in de 42e week meldt u uw werknemer ziek. U doet dit bij voorkeur digitaal. Dat betekent minder handelingen, kortere wachttijden en minder risico op fouten.

 Week 52:

Actie werkgever en actie werknemer

(Eerstejaars)evaluatie: als uw werknemer bijna 1 jaar (52 weken) ziek is, stelt u samen de (Eerstejaars)evaluatie op. Hierin staat hoe de re-integratie van uw zieke werknemer tot nu toe is verlopen.

 Week 88:

Actie UWV en actie werknemer

Is uw werknemer ongeveer anderhalf jaar (88 weken) ziek? Dan krijgt hij van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering.

 Week 91:

Actie werkgever en actie werknemer

Eindevaluatie: is uw werknemer van plan een WIA-uitkering aan te vragen? Dan stelt u uiterlijk 2 weken voordat hij de aanvraag doet samen de Eindevaluatie op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Uiterlijk in de 91e week dat uw werknemer ziek is, geeft u uw werknemer kopieën van alle documenten uit het re-integratieverslag.

 Zie ook: UWV

Lees de uitspraak in pdf-formaat

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.