Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Disclaimer

Door onze website te gebruiken stemt u in met onderstaande disclaimer

BSA Schaderegeling BV, in deze disclaimer verder te noemen ‘BSA’, verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door BSA worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Intellectueel eigendomsrecht

De op de websites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij BSA. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites.

De inhoud en vorm van de webpagina’s mogen behoudens vooraf verleende toestemming niet door derden worden veranderd, gekopieerd of gedistribueerd. Uitzonderingen hierop zijn het invullen en terugmailen van het aanvraagformulier verhaalsbijstand en het downloaden van de schademeldingsformulieren alsmede het invullen en terugzenden van deze formulieren.

Indien de gebruiker of ieder ander een of meer pagina’s wil linken, dan dient BSA hiervan op de hoogte te worden gesteld. BSA behoudt zich het recht voor om een link te weigeren.

Afwijzen aansprakelijkheid

Hoewel BSA Schaderegeling BV haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de site beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt BSA geen aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan, voor de verspreiding van de informatie van de website en voor  een niet  foutloos en/of ononderbroken functioneren van de site alsook voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

BSA is niet verantwoordelijk voor de informatie voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van BSA zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites.

BSA aanvaard geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Door u verstrekte informatie

BSA is op geen enkel wijze verplicht de door u naar de website van BSA verstuurde informatie te controleren. U vrijwaart BSA bovendien voor aansprakelijkheid dat die informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden.

De door gebruiker verstrekte informatie wordt ter verdere afhandeling opgenomen in een door BSA gevoerde persoonsregistratie.

Dienstverlening BSA

Het melden van een ongeval bij BSA houdt in dat de aanvrager BSA vraagt om namens hem verhaal uit te oefenen. BSA behoudt zich het recht voor om op een dergelijk verzoek afwijzend te beslissen.

Indien BSA het verzoek in behandeling neemt, is er sprake van een opdracht en zijn op de dienstverlening van BSA  – behoudens afzonderlijke voorwaarden per opdracht dan wel behoudens de situatie dat BSA met de indiener een raamovereenkomst heeft gesloten – de algemene voorwaarden van toepassing.

De in de website genoemde prijzen kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, zodat aan genoemde prijzen geen rechten kunnen worden ontleend.

Ten aanzien van aanvaarde opdrachten heeft BSA een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De dekking van de aansprakelijkheid van BSA is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert.