Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Dronken op het werk – ontslag op staande voet terecht?

Week 8-2014

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

Het Hof Den Haag heeft op 17 december 2013 geoordeeld dat een ontslag op staande voet van een werknemer die dronken op zijn werk verscheen niet terecht was. De kantonrechter had werkgever in kort geding veroordeeld tot het doorbetalen van het salaris na ontslag en het toelaten van werknemer tot zijn werk. Werkgever stelde hierop spoedappel in bij het Hof.

Werknemer was op zijn werk verschenen met een alcohollucht om zich heen. Daarop aangesproken verklaarde hij de avond daarvoor een paar biertjes te hebben gedronken. Na het gesprek deed hij een blaastest en werd hij per taxi naar huis gebracht, nadat hem was verteld dat werkgever zou overwegen of, en zo ja welke, arbeidsrechtelijke sancties hem zouden worden opgelegd. Nog dezelfde dag ontsloeg werkgever werknemer op staande voet. Werknemer bood werkgever zijn excuses aan voor het gebeuren en werd vervolgens opgenomen met psychische klachten. Hij wendde zich bovendien tot de kantonrechter en riep de vernietigbaarheid van het ontslag in.De huisregels met betrekking tot alcohol- en drugsbeleid hingen op de werkplek naast het koffieapparaat, en luidden als volgt:[……..] personnel and any other persons working directly or indirectly for [……..] are strictly prohibited to be under the influence of alcohol or drugs when conducting any business on behalf of the company, performing work or travelling to and from the workplace. Personnel who violate this policy will be immediately removed from the worksite and may be subject to disciplinary action. Employees found selling or distributing alcohol or drugs on company premises will be dismissed.De kantonrechter overwoog in kort geding dat er geen sprake was van zodanige dringende redenen dat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd was, omdat uit het beleid niet concreet naar voren komt welke sanctie volgt op alcoholgebruik. Een minder vergaande sanctie was ook mogelijk geweest, oordeelde de kantonrechter.

In hoger beroep overwoog het Hof dat het aan een werkgever is te bewijzen dat een bepaalde ontslaggrond zich heeft voorgedaan en dat die als dringende reden geldt. Het Hof stelt vast dat werkgever niet het door werknemer overtreden van de ‘corporate drug and alcohol policy’ aan het ontslag ten grondslag heeft gelegd, maar (alleen) het gegeven dat hij dronken op zijn werk was verschenen. De ‘corporate drug and alcohol policy’ kon volgens het Hof wel van belang zijn voor de beoordeling van de door de werkgever opgegeven reden. In de huisregels wordt alleen met ontslag gedreigd waar het gaat om employees found selling or distributing alcohol or drugs on company premises. Daar was volgens het Hof geen sprake van, zodat hoogstens een disciplinary action door de werkgever kon worden opgelegd bij gebruik van alcohol. Werkgever heeft naar het oordeel van het Hof onvoldoende gemotiveerd dat werknemer wist dat hij een ontslag op staande voet kon verwachten bij het onder invloed van alcohol op het werk verschijnen. Ter zitting bleek bovendien dat het geen vast beleid van werkgever is werknemers bij alcoholgebruik te ontslaan op staande voet. Daarnaast was niet gebleken dat er sprake was van alcoholgebruik op het werk. Het beleid van een werkgever moet helder zijn en een discretionaire bevoegdheid mag niet naar willekeur worden uitgeoefend.

Wil een ontslag op staande voet in een situatie als deze stand houden, dan is het dus niet alleen van belang het ontslag goed te motiveren, maar ook om heldere en concrete huisregels te hanteren.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >