Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Een ski-ongeval, hoe zit dat met aansprakelijkheid?

Week 5-2017

Het wintersportseizoen is in volle gang en de eerste gipsvlucht is weer geland. Naast het vertier dat de wintersport biedt, gaat het ook vaak mis. Maar welke regels gelden er eigenlijk op de piste? Kan een ongeluk worden aangemerkt als onrechtmatige daad? Wat betekent dit voor het slachtoffer en de dader? In deze uitspraak een korte uiteenzetting hoe daar naar Nederlands recht mee om wordt gegaan.

foto ski ongeval

Iedere sport brengt risico’s met zich. Om zoveel mogelijk risico’s en ongelukken op de piste te voorkomen heeft de ‘Fédération Internationale de Ski’ gedragsregels opgesteld waar iedere wintersporter zich aan moet houden, de zogenaamde “FIS-regels”. Ondanks deze regels gebeuren er nog regelmatig ongelukken op de piste.

Als wintersporter bevind je je in een sportieve situatie en val je onder de sport- en spelsituatie.
In sport- en spelsituaties wordt een onrechtmatige daad minder snel aangenomen dan in het normale maatschappelijke verkeer. In het Natrap-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het “uitgangspunt moet zijn dat de vraag of een deelnemer aan een sport onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging waardoor een andere deelnemer letsel is toegebracht minder spoedig bevestigend moet worden beantwoord dan wanneer die gedraging niet in het kader van de sportbeoefening zou hebben plaats gevonden. De deelnemers aan een sport hebben immers tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar te verwachten, terwijl gedragingen die een overeenkomstig gevaar in het leven roepen, buiten het kader van de sport door de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer als regel niet van elkaar behoeven te worden verwacht en mede daarom veelal niet aanvaardbaar zijn”. Een overtreding van de eerder genoemde FIS-regels zal daarom ook niet gelijk gezien worden als onrechtmatig, maar zal wel betrokken worden in de beoordeling daarvan.

Om van een onrechtmatige daad in een sport- en spelsituatie te kunnen spreken moet er onder andere sprake zijn van het overtreden van een zorgvuldigheidsnorm. Bij de beantwoording van de vraag of de deelnemer de zorgvuldigheid in acht heeft genomen- die mocht worden verwacht in die bepaalde omstandigheden, moet er rekening gehouden worden met de omstandigheden van het geval. Denk hierbij aan vragen zoals: hoe waren de weersomstandigheden ten tijde van het ongeval? Hoe was de sneeuwconditie? Was het druk op de piste? Met welke snelheid werd er geskied?
Hieruit moet worden afgeleid of op de dag van het ongeval verhoogde eisen aan behoedzaamheid en oplettendheid dienden te worden gesteld.

Voorbeeld
Twee broers waren op skivakantie in het gebied Val Thorens. Zij skieden al enige tijd achter elkaar.
Dit ging goed totdat een van de broers moest uitwijken voor een jongetje die zijn pad kruiste.
Door deze uitwijkingsmanoeuvre raakte de broer met de punt van zijn ski de schoen van de voorop skiënde broer waardoor hij ten val kwam en letsel heeft opgelopen. De ene broer stelt de verzekeraar van de ander aansprakelijk voor de door hem geleden en nog te lijden schade. In deze zaak is er door het Hof Leeuwarden gekeken naar de weersomstandigheden, drukte op de piste, snelheid en naar de skivaardigheden van de broers. Uiteindelijk heeft het hof geconcludeerd dat de achterop skiënde broer wel verweten kon worden dat hij onvoldoende afstand heeft gehouden, maar dat dit was aan te merken als onvoorzichtigheid. “Gedragingen die buiten een sport- of spelsituatie als onvoorzichtig en daarom als onzorgvuldig zijn aan te merken, behoeven binnen een spelsituatie nog niet als zodanig te worden beschouwd” . Dus is hij in dit geval niet aansprakelijk.

Conclusie
Waar het uiteindelijk om draait is of de oorzaak van het ongeval past binnen de risico’s die het wintersporten met zich brengt. Als dit niet het geval is, kan er aansprakelijkheid ontstaan bij de veroorzaker van het ongeval. Maar daar is dus niet snel sprake van. Het advies is dan ook om extra goed op te letten en u zo mogelijk aanvullend te verzekeren voor risico’s op de piste.

Lees de uitspraak in pdf-formaat

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.

Michelle Schild - schadebehandelaar i.o.