Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Een werkgever die zichzelf in de vingers snijdt

Week 03-2021

Een Poolse werknemer werkte via een arbeidsbemiddelaar bij een bollenpootbedrijf in de tuinbouwsector. Zijn werkgever vroeg hem om kapotte kasruiten te vervangen. Tijdens deze werkzaamheden haalde hij zijn hand open aan een ruit met zenuwletsel tot gevolg.

De werkgever stelde dat zij had gezorgd voor een veilige werkomgeving. Zij had hem op een voor hem begrijpelijke wijze (in het Engels) een op een begeleid en geïnstrueerd en had hem snijbestendige werkhandschoenen ter beschikking gesteld. Maar de man zag hier vanaf en droeg  zijn eigen handschoenen.

Zorgplicht

Was de werkgever aansprakelijk voor de Poolse werknemer op grond van artikel 7:658 lid lid 4 BW? Het ging daarbij niet om de vraag of de werkgever de nodige aandacht besteedde aan veiligheidsinstructies en het voorkomen van ongevallen maar om de vraag of zij tegenover deze werknemer aan haar zorgplicht voldeed zoals bedoeld in dit artikel.

Beide partijen waren het er over eens dat het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden als de man  snijbestendige handschoenen zou hebben gedragen tijdens de werkzaamheden die hij op de dag van het ongeval verrichtte. Daarmee stond het belang van het dragen van dergelijke handschoenen bij werkzaamheden als deze vast.

Verweer

De man betwistte dat de werkgever hem dergelijke handschoenen had aangeboden en dat hij om die reden zijn eigen, niet snijbestendige handschoenen had gedragen.

Gelet op dit verweer had de werkgever naar het oordeel van de kantonrechter niet aangetoond dat zij snijbestendige handschoenen aan de man had aangeboden. Haar stelling dat zij dergelijke handschoenen aan alle werknemers aanbood (voor zover dit nodig was voor de werkzaamheden) was daarvoor niet voldoende. Zij had moeten aantonen dat zij dit ook aan deze werknemer in het bijzonder had gedaan.

Aansprakelijk

Er werd weliswaar niet van de werkgever verwacht dat zij op ieder moment toezicht hield op haar werknemers en de werkzaamheden die zij verrichtten. Maar er mocht wel van haar worden verwacht dat zij zelf had gecontroleerd of iemand anders had laten controleren dat ook deze werknemer snijbestendige handschoenen aan had tijdens deze werkzaamheden. Daarbij komt dat de bedrijfsleider verklaarde dat hij op de betreffende dag enige tijd naar de werkzaamheden van de man had gekeken. Van een bedrijfsleider had zeker verwacht mogen worden dat hij er op toe had gezien dat de man snijbestendige handschoenen zou dragen. Maar dat had hij niet gedaan. Bovendien was de werknemer pas enkele weken bij deze werkgever werkzaam en was hij de Nederlandse taal niet machtig.

Daarom is werkgever naar deze werknemer tekort geschoten in haar zorgplicht volgens artikel 7:658 lid 1 BW en is zij aansprakelijk voor de schade die de man heeft geleden door het ongeval.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Vragen? Neem vrijblijvend contact op.