Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Hoe zit het met onregelmatigheidstoeslag bij vakantie – en verlofuren?

Week 27-2015

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

De heer A (hierna: ‘werknemer’) is vanaf 1 april 1996 in dienst van het HagaZiekenhuis (hierna: ‘werkgever’). Op 1 juni 2013 is werknemer wegens pensionering uit dienst getreden. Op 21 augustus 2013 maakt werknemer aanspraak op de onregelmatigheidtoeslag over de vakantie-uren over de afgelopen vijf jaren. Werkgever wijst deze vordering van de hand. Werknemer is het hier niet mee eens en start een procedure bij de kantonrechter in Den Haag.

Beoordeling door de kantonrechter
De kantonrechter overweegt dat artikel 7:639 BW bepaalt dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt, en dat daarvan niet in het nadeel van de werknemer kan worden afgeweken. Wat onder het begrip loon verstaan wordt is uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak: C-155/10 (Williams e.a. tegen British Airways plc). Bepalend voor de vraag of een werknemer recht heeft op onregelmatigheidstoeslag gedurende zijn vakantie is het antwoord op de vraag of de toeslag intrinsiek samenhangt met de hem opgedragen taken. De kantonrechter stelt vast dat werknemer uitsluitend nachtdiensten werkte, waarvoor hij een onregelmatigheidstoeslag ontving. Gelet op de bestendigheid van het ‘s nachts werken moet de conclusie zijn dat de onregelmatigheidstoeslag een intrinsiek deel van uitmaakt van de aan werknemer toegekende taken, waarvoor hij deze toeslag ontving.

Dit wordt niet anders doordat de toepasselijke CAO bepaalt dat werknemers tijdens vakantie recht hebben op behoud van salaris, waarbij salaris gedefinieerd wordt als bruto-maandsalaris exclusief onder meer vergoeding voor onregelmatige diensten. Geoordeeld moet worden dat deze bepaling in strijd is met het dwingend recht als hiervoor vermeld.

Beslissing van de kantonrechter
Hieruit vloeit voort dat de vordering van werknemer moet worden toegewezen.

Vindplaats: ECLI:NL:RBDHA:2015:6327

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dienstverlening van BSA.