Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Hoe zwartklussen voor de schaderegeling toch wit kan worden

Week 04-2021

Er wordt heel wat zwart bijgeklust in Nederland. Wat nu als je je zwarte klusjes als gevolg van een ongeval niet meer kunt doen?

Gangbaar is dat je die zwarte inkomsten kan claimen als onderdeel van je verlies aan verdienvermogen, mits je die inkomsten wel kunt bewijzen. En daar ligt bij zwartwerken (zonder contracten en facturen) vaak het probleem. Bovendien telt dan alleen het bedrag mee dat zou zijn overgebleven als je over dit inkomen wel belasting en premie had afgedragen. Dat volgt uit een arrest van de Hoge Raad.

Vergoeding

In een recente uitspraak bevestigde de rechter dat in de jurisprudentie gebruikelijk is dat ook gederfde inkomsten uit fiscaal ongeregistreerde werkzaamheden in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. Er was geen reden waarom daar in deze zaak een uitzondering op moest worden gemaakt. Het is nu eenmaal verre van ongebruikelijk dat werkzaamheden zwart worden verricht. De stelling van de verzekeraar dat het maatschappelijk onaanvaardbaar is om slachtoffer voor het eventuele verlies aan zwarte inkomsten te compenseren, werd dan ook niet gevolgd.

Maar vervolgens kon het slachtoffer onvoldoende bewijsstukken overleggen van zwartwerken en de omvang daarvan. Het slachtoffer en haar echtgenoot lieten zich vervolgens als getuigen horen maar ook dat baatte niet. Op grond van artikel 164, lid 2 Rv kon de verklaring van slachtoffer als partijgetuige geen bewijs in haar voordeel opleveren omdat er geen sterk en essentieel bewijs voorhanden was dat haar verklaring voldoende geloofwaardig maakte. Ook de verklaring van haar echtgenoot gold naar het oordeel van de rechtbank niet als voldoende sterk aanvullend bewijs. Het slachtoffer kon daarom niet bewijzen dat zij voorafgaand aan het ongeval inkomen verdiende uit fiscaal ongeregistreerde werkzaamheden. Deze inkomsten werden daarom niet meegenomen.

Rechtmatig belang

Niet dat het arrest van de Hoge Raad altijd zo wordt uitgelegd als in deze uitspraak. In een andere uitspraak uit 2020 was de rechter van mening dat de Hoge Raad in dit arrest niet voorschrijft dat de rechter zwarte inkomsten in zijn schadeberekening moet opnemen maar slechts hoe de rechter moet handelen als hij dat doet.

De rechter oordeelde vervolgens dat zwarte verdiensten niet behoren te worden meegenomen bij de berekening van schadevergoeding. Bij de vergoeding van het nadeel dat het slachtoffer geleden heeft, gaat het om de vraag in hoeverre hij in een rechtmatig belang getroffen is. Algemeen aanvaard uitgangspunt in het Nederlandse recht is immers dat nadeel aan onrechtmatige belangen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt. Daarbij moeten we bijvoorbeeld denken aan zwarte handel of het ontduiken van belastingen (zoals bij zwart inkomen). Loopt men als gevolg van een fout van een ander dergelijke inkomsten mis dan kan er wel worden gesproken van schade – in dit geval aan de kant van slachtoffer – maar is het de vraag of de verzekeraar die schade moet vergoeden.

Fiscale gevolgen

Deze rechter oordeelde dat dit niet zo is. Het slachtoffer koos er kennelijk voor om jarenlang belasting te ontduiken door zich voor zijn trainingen zwart te laten betalen. Het gevolg van die keuze was dat hij nu niet bij zijn verzekeraar kon aankloppen om die situatie feitelijk te laten voortduren. En het was niet de taak van de rechter om die onrechtmatige situatie te bekrachtigen door er een vergoeding voor toe te kennen.

Maar in het algemeen kun je met voldoende bewijs je verlies aan zwart inkomen toch claimen. Heeft dat ook nog fiscale gevolgen voor het slachtoffer? Met andere woorden: volgt de fiscus dit soort uitspraken en staat die later met een naheffingsaanslag op de stoep als de rechter in een vonnis het verlies wegens zwartwerken toewijst? Wie het weet mag het zeggen!

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >