Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Ingangsdatum compensatie gedifferentieerde premie

BSA krijgt bij het Belastinghof duidelijkheid.

Als een medewerker instroomt in de WGA krijgt de werkgever een hogere gedifferentieerde premie WGA. Als die medewerker die instroomt arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is en er is loonverhaal uitgeoefend dan kan de werkgever een compensatie ontvangen voor die gedifferentieerde premie.

Die compensatie wordt berekend door het netto loon dat door de werkgever gedurende de twee jaren voorafgaande aan de instroom in de WGA is doorbetaald voor dat deel dat hij arbeidsongeschikt was af te zetten tegen het bedrag dat op de aansprakelijke derde aan loon is verhaald (de zogeheten regresbreuk). Deze compensatie vindt plaats in het kalenderjaar waarin de werkgever het regres heeft afgerond.

In de zaak waarom het hier ging, had de werkneemster een ongeval gehad op 28 juli 2007. Zij is per 18 maart 2010 ingestroomd in de WIA. Als gevolg daarvan telt deze instroom voor de werkgever mee in de gedifferentieerde premie en wel per 2012. De regeling houdt dat namelijk in: de kosten werken pas twee jaar later door in de premie. Dus vanaf 2012 betaalt de werkgever voor deze mevrouw een toeslag op de WGA premie.

Het regres dat werd uitgeoefend werd afgerond in het jaar 2012.
Dus dient de compensatie plaats te vinden in het jaar 2012.
De belastingdienst laat die compensatie dan echter pas ingaan bij de premieheffing in 2014.

De argumentatie in eerste instantie is: als je in 2010 al meteen regres had gepleegd dan had je geen compensatie gekregen, want de intreding in 2010 leidt immers pas in 2012 tot een hogere premie. Als je in 2010 nog geen hogere premie met betrekking tot deze werkneemster betaalt kun je in 2010 ook geen compensatie krijgen.

Dat is helder, maar in deze casus betaalt de werkgever in 2012 wel al de toeslag in de premie met betrekking tot deze werkneemster en waarom zou je dan moeten wachten tot 2014?

Om deze discussie voor eens en voor altijd te beslechten heeft BSA met medewerking van de betreffende werkgever deze zaak tot het Belastinghof laten voorkomen.

Dit Hof besliste in zijn arrest van 26 juni 2015 dat uit de betreffende regelgeving – hoe weerbarstig ook geformuleerd – mede gelet op doel en de strekking van de regelgeving – niet anders valt af te leiden dan dat een compensatiebedrag in mindering komt op de uitkeringslasten die twee jaar later doorwerken in de vast te stellen gedifferentieerde premie WGA.

Dus als een schadevergoeding in het kader van regres is ontvangen in jaar X dan krijgt de werkgever de compensatie pas in jaar X + 2. Deze werkgever krijgt dus pas compensatie in 2014.

Met deze uitspraak is dit discussiepunt voor eens en altijd (zo lang de wettelijke regeling niet wijzigt) beslecht.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dienstverlening van BSA.