Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Is de gemeente aansprakelijk als je met je rollator valt door een gat in de weg?

Week 35-2020

Een vrouw was met een groepje aan het wandelen. Door lichamelijke klachten liep zij die dag achter een rollator. Als het haar te zwaar werd, ging zij op de rollator zitten met haar gezicht tegen de looprichting in en werd zij voortgeduwd door een mevrouw uit haar groep. Aangekomen bij een markt viel zij ter hoogte van een afwateringsrooster in het wegdek achterover van de rollator. Ze brak haar linkerpols. Ze is daar inmiddels al twee keer aan geopereerd en zal binnenkort nog een operatie ondergaan. Wie is aansprakelijk als je met je rollator valt door een gat in de weg?

De vrouw stelde de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk. In het wegdek naast het afwateringsrooster zat namelijk een gat van ongeveer 4 centimeter diep waarin de band van haar rollator was vast komen te zitten. Ze vond dat het wegdek daarmee niet aan de eisen die zij daaraan mocht stellen voldeed. Maar de gemeente wees deze aansprakelijkheid direct van de hand.

Gebrekkig
De rechter bepaalt dat een wegbeheerder alleen aansprakelijk is voor de schade van een benadeelde als die schade is veroorzaakt door een gebrek in de openbare weg dat kon leiden tot een gevaarlijke situatie voor personen en zaken. De weg is gebrekkig als deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Kortom, is de betreffende weg wel deugdelijk wat betreft het voorkomen van gevaar voor personen en zaken? Hierbij is ook van belang hoe groot de kans op het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen er redelijkerwijs mogelijk zijn. Of de weg voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen is niet doorslaggevend voor het bestaan van een gebrek. Een weg hoeft zich ook weer niet in perfecte staat te bevinden.

Laten we nog eens kijken naar de situatie ter plekke. Het rooster ligt net voor het begin van een voetgangerszone en bevindt zich op de rand tussen de stoep en het wegdek dat is bestemd voor het overige verkeer. Het rooster ligt in het verlengde van de normale rij- en looprichting. Aan de kopse kant van het rooster is er ruimte tussen het wegdek en het rooster. In deze ruimte is een steen geplaatst. De foto hieronder (afkomstig uit het procesdossier) geeft een beeld van dit rooster, de tussenruimte en de in die ruimte geplaatste steen.

De vrouw stelde dat deze steen tijdens het ongeval lager lag dan het wegdek en het rooster. Verder stelde zij dat een wiel van de rollator waarop zij zat door deze verdieping reed waarna zij van de rollator viel.

Hoogteverschil
In dit soort zaken is het hoogteverschil altijd relevant. Is het verschil lager dan 3 cm? Dan wordt in het algemeen aangenomen dat de weg aan de voorwaarden voldeed en is er nooit sprake van aansprakelijkheid. Die hoogte speelt ook in deze zaak. De vrouw zei dat het hoogteverschil tussen het wegdek en de naast het rooster geplaatste steen tussen de 4 en 6 centimeter was. De gemeente stelde dat het maar om maximaal 2,5 centimeter ging.

Tijdens de zitting kwam vast te staan dat de partijen anders hebben gemeten. De steen die in het gat tussen het rooster en het wegdek is geplaatst, is kleiner dan het gat. De vrouw heeft het hoogteverschil gemeten tussen het laagste punt van het gat (dus dat gedeelte dat niet door de steen wordt opgevuld) en het wegdek. De gemeente nam het hoogteverschil tussen de steen en het wegdek als uitgangspunt.

De vrouw had niet gezegd of aangetoond dat de rollator was vastgelopen in de gaten naast de steen. Dit lag gezien de beperkte afmetingen van die tussenruimtes ook niet voor de hand. Daarom ging de rechtbank ervan uit dat het wiel van de rollator over de steen reed en daarbij geen last had van de gaten naast de steen. De diepte van de gaten is voor de beoordeling van dit geschil dan ook niet van belang. De rechter g er verder vanuit dat de steen maximaal 2,5 centimeter lager lag dan het wegdek.

CROW
Betekent een hoogteverschil van 2,5 cm dat de weg ter plaatse niet voldeed aan de eisen die daaraan mochten worden gesteld? Bij dit soort vragen wordt vaak verwezen naar de regels die het CROW hanteert voor het aanleggen van wegen enzovoort. Dit handboek heeft geen wettelijke basis en bevat geen wettelijke verplichtingen. Maar het kan wel een rol spelen bij het bepalen of een hoogteverschil acceptabel is. Het CROW kwalificeert een hoogteverschil van minder dan 3 centimeter als matig en een hoogteverschil van 3 centimeter of meer als ernstig. Dat betekent dat het CROW een hoogteverschil als hier niet per definitie problematisch vindt.

Daarnaast nam de rechtbank in overweging dat het rooster in de loop- en rijrichting van de stoep en weg ligt en de verdiepte steen haaks op de looprichting ligt. Wanneer weggebruikers zich bewegen in de normale loop- en rijrichting hebben zij dus geen last van dit hoogteverschil.

De vrouw is gevallen toen zij de markt overstak en daarbij recht op de stoep afging. De band van de rollator is daarbij in de lengterichting over de steen gereden. Maar de plaats waar de vrouw is overgestoken, is niet ingericht als oversteekplaats. Dit betekent dat de stoep op de plaats van het rooster niet zó hoefde te zijn ingericht dat ook van de zijkant afkomstige voetgangers (met hulpmiddelen) onbelemmerd konden passeren.

Geen rolstoel
Daarnaast zat de vrouw ten tijde van het oversteken op de rollator met haar gezicht tegen de rijrichting in terwijl zij door een ander werd voortgeduwd. Naar het oordeel van de rechtbank is het algemeen bekend dat een rollator niet bedoeld is om als rolstoel te gebruiken. Zoals de vrouw ook erkende, kan de rollator hierdoor eerder vastlopen. Er komt immers meer gewicht op de kleine wieltjes aan de voorkant van de rollator.

Naar het oordeel van de rechtbank hoefde de gemeente er bij de inrichting van de weg dan ook geen rekening mee te houden dat weggebruikers het rooster op deze plaats, in deze richting en op deze manier zouden passeren. De gemeente is daarom niet aansprakelijk voor het ongeval.

Ook uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat het hoogteverschil heel relevant is. Komt u ten val door een oneffenheid op straat? Dan is het zaak dat u meteen foto’s maakt van de plaats van de val. Maak daarop duidelijk het hoogteverschil zichtbaar, bijvoorbeeld door een centimeter mee te fotograferen. Is het hoogteverschil minder dan 3 cm? Dan is het niet aannemelijk dat u een schadevergoeding krijgt.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.