Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Is een kartbaan aansprakelijk als je zelf tegen een paaltje knalt?

Week 42

Het leek zo’n leuk idee. Een man ging samen met zijn familie karten. Maar al tijdens de tweede ronde botste hij met zijn kart tegen de paal die in de splitsing stond tussen de pitstraat en de doorgaande rijbaan. Als gevolg van deze botsing had hij onder meer breuken opgelopen in zijn beide enkels. Hij kwam in de ziektewet terecht en verloor uiteindelijk ook zijn baan. Hij stelde de eigenaar van de kartbaan (een eenmansbedrijf) aansprakelijk. Maar tijdens de discussie tussen de advocaten van beide partijen brandde de kartbaan volledig af.

Exoneratieverklaring

Bij binnenkomst had de familie een formulier ondertekend waarin ze via een verwijzing naar de algemene voorwaarden verklaarden dat de eigenaar van de kartbaan op geen enkele manier aansprakelijk was voor letselschade, materiële schade enzovoort. Naast deze algemene clausule verklaarde de eigenaar ook nog eens apart dat hij met name niet aansprakelijk was voor schade als deze schade (mede) veroorzaakt werd door het niet nakomen van gestelde regels of gegeven aanwijzingen van de kartbaan. Met name niet voor schade als gevolg van eigen rijgedrag of rijgedrag van anderen op de kartbaan. De ondertekenaar moest verder verklaren bekend te zijn met de risico’s van deelname aan de indoorkartsport en hiervoor in voldoende lichamelijke conditie te zijn. Dit heet een exoneratieverklaring.

Niet van toepassing

De rechter oordeelde dat de kartbaaneigenaar geen beroep op deze exoneratieverklaring kon doen omdat de man deze voorwaarden nooit zou hebben ontvangen. De kartbaaneigenaar moest voldoende  onderbouwen dat dit wel het geval was.  De eigenaar had weliswaar verklaard dat er op de balie A4’tjes lagen met daarop de voorwaarden. Maar de man verklaarde dat hij deze A4’tjes niet had zien liggen. Bovendien is het feit dat er A4’tjes met daarop algemene voorwaarden op de balie lagen niet voldoende om te kunnen zeggen dat deze voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar waren gesteld.  Omdat de eigenaar dit verder niet kon onderbouwen, waren deze voorwaarden dus niet van toepassing en kon de eigenaar hier geen beroep op doen.

Aansprakelijkheid

De man vond de eigenaar aansprakelijk omdat de kartbaan niet aan de eisen voldeed die daar onder de gegeven omstandigheden aan mochten worden gesteld. Zo was er allereerst onvoldoende stootwerend of stootabsorberend materiaal om de paal aangebracht. Alleen een kunststof mat die de klap klaarblijkelijk niet of niet voldoende had kunnen opvangen. Verder had een andere inrichting van de baan dit ongeval kunnen voorkomen. De paal stond direct na een bocht zodat te voorzien was dat iemand die de bocht niet goed zou nemen met de paal in botsing zou kunnen komen. Daarnaast betoogde de man dat de eigenaar onrechtmatig handelde door een gevaarlijke situatie te veroorzaken. Voorafgaand aan het karten had hij slechts gebrekkige instructies gekregen en er werd onvoldoende toezicht gehouden op de baan. Ook ontbrak er ten onrechte een veiligheidsgordel in de kart.

Afgewezen

Helaas voor de man had hij een deelgeschillenprocedure gekozen voor zijn claim. Beide partijen waren het over een aantal punten niet eens. Dat betekende dat de rechter voor de beoordeling van dit geschil nader onderzoek door een deskundige nodig vond. In dat onderzoek zou ook de fysieke toestand van de kartbaan moeten worden betrokken, net als de kenbaarheid van eventuele gebreken, de daaraan verbonden gevaren en de technische mogelijkheden tot het nemen van afdoende veiligheidsmaatregelen. Dergelijk onderzoek vergt uiteraard tijd en brengt mogelijk aanzienlijke kosten met zich mee en leende zich daarom niet voor behandeling in een deelgeschilprocedure.

Daarom werd de vordering afgewezen. De man zal een gewone civiele procedure moeten opstarten om alsnog zijn gelijk te krijgen.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.