Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Is een werkgever aansprakelijk voor de beroerte van zijn werknemer?

Een werknemer die al ruim 30 jaar voor een werkgever werkte, kwam na een vrije dag weer naar zijn werk. Die morgen was hij eerst naar de tandarts geweest. Daarna reed hij op zijn scooter naar zijn werk waar hij ’s morgens divers werkoverleggen voerde voordat hij met zijn collega’s ging lunchen.

Na de lunch vroeg zijn leidinggevende de man of het wel goed met hem ging omdat hij zich niet goed verstaanbaar kon maken en afwijkend gedrag vertoonde. Nadat de leidinggevende hem vroeg of hij niet beter naar huis kon gaan, klokte hij uit en ging op zijn scooter naar huis. Het aanbod van zijn leidinggevende en een collega om hem naar huis te brengen, sloeg hij af.

Vaccinatie

Omdat de man net een vaccinatie had gekregen, had de leidinggevende via personeelszaken bij de bedrijfsarts nagevraagd of de man wellicht last had van de vaccinatie in combinatie met het tandartsbezoek. De bedrijfsarts gaf aan dat een dergelijk verband hem niet bekend was en adviseerde hem de werknemer contact te laten opnemen met zijn huisarts. De leidinggevende gaf dit rond 13:15 uur telefonisch aan de man door.

Toen zijn vrouw tegen de avond thuis kwam, merkte zij ook op dat haar echtgenoot verward was. Zij belde met de leidinggevende die haar vertelde wat er die morgen was gebeurd. De vrouw belde meteen de huisartsenpost van het ziekenhuis en vroeg of zij zo snel mogelijk een arts wilden sturen. Er was duidelijk iets mis met haar man. Ongeveer 10 minuten later waren een arts en een verpleegkundige ter plaatse. Zij besloten na een kort lichamelijk onderzoek de man per ambulance op te laten halen en naar het ziekenhuis te brengen. Daar bleek dat hij een beroerte had.

Werkgeversaansprakelijkheid

Nadat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer om bedrijfseconomische redenen was ontbonden, sprak de werknemer de (ex-)werkgever aan voor de schade die hij had geleden als gevolg van zijn beroerte.

De rechter oordeelde dat vast stond dat het ontstaan van de beroerte bij de man op geen enkele wijze verband hield met het uitoefenen van zijn werkzaamheden bij de werkgever. De beroerte was (mogelijk) tijdens de uitoefening van de werkzaamheden opgetreden maar niet als gevolg daarvan. De werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 BW was daarom niet van toepassing.

Hierna kwam de rechter toe aan de vraag of de werkgever op grond van artikel 7:611 BW iets te verwijten viel. Was hij ervoor aansprakelijk dat de direct leidinggevende van de man en de bij het voorval aanwezige collega hadden nagelaten om direct medische hulp in te schakelen om gezondheidsschade bij de man te voorkomen?

Eigen verantwoordelijkheid

Na het horen van getuigen over hoe de situatie van de man op het werk was voordat hij het advies kreeg om naar huis te gaan, oordeelde de rechter dat het aandringen om naar huis te gaan niet in strijd was met goed werkgeverschap. Van omstandigheden waardoor het de direct leidinggevende of de collega redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn dat voor de werknemer direct medische hulp moest worden ingeschakeld om gezondheidsschade te voorkomen, was volgens de rechter geen sprake. Dat in het gebouw een bedrijfsarts aanwezig was en dat de werknemer niet eerder in zijn lange loopbaan bij de werkgever naar huis was gegaan omdat hij zich niet goed voelde, maakte dit niet anders.

Een werkgever heeft geen verplichting om een arts te (laten) raadplegen voordat hij een zieke werknemer naar huis stuurt. Het bij ziekte al dan niet raadplegen van een arts viel naar het oordeel van de rechter in principe onder de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Nog daargelaten dat een werkgever niet de bevoegdheid heeft om een werknemer zonder diens toestemming door een huisarts te laten onderzoeken.

Dat er geen beleid gold om te voorkomen dat een werknemer ziek naar huis werd gestuurd zonder eerst een arts in te schakelen, kon ook niet leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever.

De werkgever was in deze zaak dan ook niet aansprakelijk.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >