Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Is loonregres mogelijk als de directeur-grootaandeelhouder arbeidsongeschikt wordt door een ongeval?

Week 45-2021

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft bij ziekte – als hij een arbeidsovereenkomst met zijn vennootschap heeft – recht op loondoorbetaling. Loon waarvoor dus loonregres mogelijk is, aldus Wim Meuris.

Met name bij kleinere vennootschappen is de directeur-grootaandeelhouder (DGA) de persoon die zowel alle aandelen van de vennootschap in handen heeft als ook de directeur is. Maar de fiscale wetgeving kent een uitgebreidere regeling op grond waarvan iemand fiscaal wordt gezien als DGA.

Een DGA  die directeur is kan ook een arbeidsovereenkomst met zijn eigen bedrijf hebben naar burgerlijk recht. Omdat die verweving met de directeursfunctie kan leiden tot misbruik of tot salarisconstructies om belastingen te ontduiken, zijn er aparte fiscale regels van toepassing voor het loon dat de DGA-werknemer moet verdienen. Zo moet de DGA een loon verdienen dat in overeenstemming is met de werkzaamheden die hij als werknemer voor de vennootschap heeft uitgevoerd: het gebruikelijke loon. Als de belastinginspecteur vindt dat het loon lager ligt dan dit gebruikelijke loon dan kan hij dat zelf hoger vaststellen. Verder zijn er ook in de regelingen richtlijnen gegeven voor het vaststellen van de hoogte van het gebruikelijke loon.

Daarnaast is het ook zo dat de DGA niet verzekerd is voor de werkgeversverzekeringen. Hij heeft dus geen recht op ziekengeld of WW-uitkeringen. Uiteraard kan hij zich hier wel zelf vrijwillig voor verzekeren.

Maar stel nu dat de DGA een verkeersongeval krijgt en arbeidsongeschikt wordt. De BV zal dan tijdens zijn arbeidsongeschiktheid het loon moeten doorbetalen.

Zo vorderde een DGA laatst via de rechter ziekengeld omdat hij een vrijwillige verzekering hiervoor af had gesloten. Die uitkering werd geweigerd.

De rechter oordeelde dat die weigering terecht was. Artikelen 29, eerste lid en 70, eerste lid van de ZW staan – ondanks vrijwillige verzekering – een uitkering van ziekengeld aan de eiser in de weg. De DGA had een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en daarmee – op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (BW) – recht op onverminderde loondoorbetaling vanuit de BV waarvan hij DGA is.

Als de BV hem dit loon had doorbetaald tijdens zijn ziekte – op grond van 7:629 BW – dan betekent dit ook dat de BV loonregres kon plegen op degene die het ongeval veroorzaakt had en waardoor de DGA zijn werk verzuimde.

In de regresbepaling voor de particuliere werkgever – artikel 6: 107a BW –  wordt het regresrecht immers alleen gekoppeld aan de vraag of het loon doorbetaalt wordt volgens artikel 7:629 BW. Nergens in deze regresbepaling wordt verder bepaald dat er ook sprake moet zijn van een werknemer. Dus de vraag of de DGA wel voldoet aan alle kenmerken van een werknemer is daarom niet relevant.

NB.: In artikel 7:629 BW, lid 4 komt het begrip ‘werknemer’ voor. Maar die bepaling heeft alleen betrekking op de vraag of de werkgever regres kan uitoefenen op degene aan wie hij loon doorbetaalt. Dat kan dus niet op een werknemer. Tenzij deze opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.