Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Jij betaalt!!

Week 19-2014

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

In de onderhavige kwestie gaat het om de verplichting tot het terugbetalen van de studiekosten na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst door werknemer. Wat is er aan de hand?

Werknemer sluit met werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Startdatum is 28 april 2010, einddatum (van rechtswege) 30 september 2010. De arbeidsovereenkomst bevat een bepaling met de titel: ‘vergoeding kosten opleiding’.

Volgens deze bepaling in de arbeidsovereenkomst dient werknemer de door werkgever gemaakte studiekosten terug te betalen als hij het dienstverband op eigen verzoek zou beëindigen voor de studie met goed gevolg te hebben afgerond. Werkgever vordert van werknemer dan ook terugbetaling van de studiekosten. Werknemer betwist op zichzelf niet dat van een dergelijke beëindiging op eigen verzoek sprake is geweest, maar stelt dat dit voortkwam uit de druk die werkgever op hem heeft gelegd (pestgedrag), die bestond uit het niet doorbetalen van loon tijdens zijn ziekte. Werknemer stelt daaromtrent dat hij zich ziek heeft gemeld en dat werkgever vervolgens over een periode van twee weken geen loon aan hem heeft betaald. Hij heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd omdat werkgever zijn loon tijdens ziekte niet wilde betalen. Hij had de stellige overtuiging dat werkgever met deze weigering hem probeerde te bewegen om ontslag te nemen. Hij werd naar zijn mening door werkgever zo gedwongen om ontslag te nemen. Werknemer vordert in reconventie het loon dat werkgever hem gedurende deze twee weken had moeten doorbetalen.

In hoger beroep kom het hof tot het volgende oordeel. De stelling dat hij ziek was heeft werknemer naar voren gebracht als verweer tegen de vorderingen van werkgever. De kanton-rechter heeft in eerste aanleg geoordeeld dat, bij betwisting door werkgever, het op de weg ligt van werknemer dat (nader) te onderbouwen. De kantonrechter heeft aldus terecht de hoofdregel van art. 150 Rv toegepast. Werknemer heeft onvoldoende gesteld om af te wijken van de toepassing van deze hoofdregel. Het ontbreekt zowel in eerste aanleg als in hoger beroep aan een onderbouwing door werknemer van zijn stellingen. Een bewijsaanbod is in het geheel niet gedaan. Dit leidt tot de conclusie dat niet is komen vast te staan dat werknemer zich ziek heeft gemeld noch dat hij ziek was. Zie voor een uitgebreide bespreking van dit onderwerp onze uitspraak van de week 16. Werkweigering of ziekmelding? en/of week 17. Werkweigering of verzuim wegens ziekte? Dit in aanmerking genomen moet werknemer conform de desbetreffende bepaling in de arbeidsovereenkomst de door werkgever gevorderde studiekosten (terug)betalen. De vordering van werknemer tot doorbetaling van loon tijdens ziekte is op dezelfde grond afgewezen.

ECLI:NL:GHAMS:2013:4658

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dienstverlening van BSA.