Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Kantonrechter steekt stokje voor ontslag op staande voet sommelier wegens één slok rode wijn.

Week 14-2014

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

Ter gelegenheid van de Marie Claire Awards organiseert het Amstel Hotel op 18 november 2013 in theater Carré de catering en het diner, waarbij het personeel op locatie werkt. Om een uur of tien ’s avonds komt een medewerker van het Amstel Hotel naar Carré met een biertje en wat broodjes om het personeel te bedanken voor hun werk. Na een kort intermezzo gaan ze weer aan het werk. Die nacht neemt de sommelier een slok rode wijn, en biedt een collega ook een slok aan. Op 28 november wordt hij op staande voet ontslagen omdat hij in strijd met de huisregels alcohol heeft gedronken (iets wat hij al eerder zou hebben gedaan), anderen heeft aangezet dit ook te doen, voorraad heeft ontvreemd, niet volledig heeft meegewerkt aan het door het hotel ingestelde onderzoek en niet de waarheid heeft gesproken. In kort geding vordert hij wedertewerkstelling en doorbetaling van zijn loon. Het Amstel Hotel doet een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter oordeelt als volgt over het ontslag op staande voet. Het ontslag is onverwijld gegeven. Het Amstel Hotel heeft direct nadat geconstateerd was dat in de bewuste nacht twee flessen champagne waren verdwenen voortvarend een onderzoek ingesteld. Daarom is de periode tussen voorval en ontslag niet te lang.

Het verwijt aan de sommelier betreft drie zaken, te weten het drinken van alcohol tijdens zijn werk in de bewuste nacht, bij eerdere gelegenheden alcohol drinken tijdens het werk en anderen aanzetten alcohol te drinken tijdens het werk.

Het staat vast dat de sommelier een slok wijn heeft gedronken en een collega ook een slok heeft aangeboden. Twee van de drie verwijten zijn daarmee terecht, maar zijn naar het oordeel van de kantonrechter onder de gegeven omstandigheden (ondanks een eerdere waarschuwing die de sommelier heeft gehad wegens het drinken van alcohol tijdens het werk) onvoldoende ernstig om als dringende reden te worden aangemerkt. Daarbij speelt mee dat het Amstel Hotel het eerder die avond zelf ook niet zo nauw nam met de huisregels door het personeel een biertje aan te bieden.

De overige beschuldigingen zijn naar het oordeel van de rechter onvoldoende aannemelijk gemaakt. In de eerste ronde verhoren noemde één collega de sommelier, pas in een tweede ronde – ten dele na het ontslag – noemden ook andere collega’s zijn naam. Bovendien wordt in twijfel getrokken of deze collega’s hun verklaring wel in vrijheid hebben afgelegd.
Gezien de lange duur van het dienstverband – 33 jaar – en de goede staat van dienst acht de kantonrechter het niet aannemelijk dat de bodemrechter het ontslag in stand zal laten. Hij wijst de vorderingen tot wedertewerkstelling en loon toe.

Ten aanzien van de verzochte ontbinding oordeelt de kantonrechter het volgende. Ter onderbouwing van dat verzoek heeft het Amstel Hotel aan de eerder genoemde verwijten toegevoegd geen vertrouwen meer in de sommelier te hebben. Daarbij speelt een rol dat hij als sommelier een voorbeeldfunctie heeft. Ook heeft hij geen openheid van zaken gegeven over wat zich in de bewuste nacht heeft afgespeeld en is hij, gezien hetgeen hij wel heeft verklaard, kennelijk van mening dat anderen niet de waarheid hebben gesproken. Het Amstel Hotel ziet ook daarom geen mogelijkheid meer tot vruchtbaar samenwerken.

De kantonrechter vindt dit alles onvoldoende ernstig om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Daarbij hanteert hij dezelfde overwegingen als in het kort geding. Met betrekking tot de voorbeeldfunctie is de kantonrechter van mening dat die in samenhang met de andere beschuldigingen moet worden beschouwd, en die beschuldigingen zijn niet aangetoond. Dit argument kan geen zelfstandige grond voor ontbinding vormen. Ook het verwijt dat de sommelier anderen ervan beticht zou hebben niet de waarheid te spreken kan op zichzelf geen grond voor ontbinding zijn, dit nog los van het gegeven dat de sommelier zich natuurlijk mag verweren tegen de beschuldigingen, iets waaraan het Amstel Hotel voorbij lijkt te gaan.

De kantonrechter is van oordeel dat een vruchtbare samenwerking wel degelijk nog steeds mogelijk is, al zullen er wel gesprekken moeten plaatsvinden. Het verzoek tot ontbinding wordt afgewezen.

Bron: Kort geding: Rb Amsterdam 17-02-2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1130
Verzoekschriftprocedure: Rb Amsterdam 17-02-2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1129

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >