Klachtenregeling

Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, stellen we het op prijs als u ons dat laat weten.

Onze klachtenregeling is bedoeld om een oplossing te vinden voor uw probleem. Ook willen wij leren van uw ervaringen.

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of over het gedrag van een van onze medewerkers? Stuur dan een brief naar de klachtenmanager van BSA. Vermeld als onderwerp van uw brief ‘klacht’.

Dit kunt u van ons verwachten als u een klacht indient:

Na ontvangst van uw klacht belt de klachtenmanager u op. We vinden het prettig in een direct, persoonlijk contact uw verhaal te horen. Als u dat wilt, kunt u altijd een persoonlijke toelichting komen geven bij ons op kantoor.

We bevestigen de ontvangst van uw schriftelijke klacht binnen twee werkdagen. We vertellen u dan op welke wijze we uw klacht zullen afhandelen.

Binnen tien werkdagen ontvangt u een brief met een inhoudelijk antwoord op uw klacht.

We streven in alle gevallen naar een afhandeling van uw klacht binnen een maand.

Uw klacht kunt u sturen naar:

BSA
T.a.v. de klachtenmanager
ovv: klacht
Postbus 610
2700 MR Zoetermeer

Of per mail naar:

info@bsabv.nl
T.a.v. de klachtenmanager
ovv: klacht