Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Kun je bij loonregres ook wettelijke rente vorderen?

Week 20-2022

Als je te laat bent met het betalen van een vordering dan kan de crediteur aanspraak maken op een vergoeding wegens gederfde rente: de zogeheten wettelijke rente. Om daarop aanspraak te kunnen maken, moet de crediteur de debiteur eerst in verzuim stellen (tenzij uit een contractuele relatie volgt dat de debiteur al in verzuim is of rente moet betalen). Dit in verzuim stellen, houdt in dat je de debiteur aanzegt dat als hij niet voor een bepaalde datum betaalt hij vanaf die datum ook wettelijke rente moet betalen.

Loonregres, rente, geld

Bij loonregres is dat niet nodig. Op grond van artikel 6:83BW treedt het verzuim van een vordering op grond van onrechtmatige daad (wat een regresvordering is) in zonder ingebrekestelling. Dat is in een recente uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2022:3354) nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. De rechter overwoog hierbij het volgende:

“Tussen partijen staat wel vast dat de wettelijke rente over het betaalde loon verschuldigd is vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Partijen houdt verdeeld wanneer dat verzuim is ingetreden. NN stelt dat het verzuim pas gaat lopen nadat de Werkgevers haar in gebreke hebben gesteld. De Werkgevers stellen dat de grondslag een onrechtmatige daad is op grond waarvan een ingebrekestelling niet vereist is.”

De kantonrechter stelde voorop dat bij een schadevergoedingsverbintenis op grond van een onrechtmatige daad de wettelijke rente begint te lopen vanaf het moment dat de verbintenis opeisbaar is. Wanneer die vordering opeisbaar is, wordt in de regel bepaald door de vraag wanneer de schade zou zijn geleden. Bij een loonschadevordering zoals deze kunnen de periodieke betalingen pas opgeëist worden op het moment waarop de periodieke betalingen (het loon) verschuldigd zijn. Dat is dus de datum waarop het loon aan het slachtoffer (de werknemer) wordt uitbetaald. Vanaf dat moment is de (verzekeraar van de) aansprakelijke persoon in verzuim. Dat betekent dat de gevorderde wettelijke rente kan worden toegewezen vanaf de respectievelijke data van de periodieke salarisbetalingen.

Dat dit het geval is, werd al aangenomen op grond van het arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 2006, LJN AX6737. In die zaak ging het om subrogatie van schadebetalingen aan een slachtoffer. De Hoge Raad bepaalde toen dat de wettelijke rente zonder aanzegging al liep vanaf de datum dat de gesubrogeerde verzekeraar de schadebetalingen aan het slachtoffer deed.

Deze uitspraak betekent dus dat als je een loonregresvordering indient je bij die vordering ook al meteen de wettelijke rente kunt vorderen. Zeker als je als regresnemer pas een paar jaar na het ongeval je claim indient, kan deze wettelijke rente van 2% toch oplopen tot een aardig bedrag.

In een procedure kun je dus de loonsom vorderen maar ook de wettelijke rente volgens artikel 6:119 BW, vanaf de dag dat de respectievelijke loonbetalingen werden uitgevoerd tot aan de dag van de algehele betaling (ECLI:NL:RBROT:2020:2841).

Dit uitgangspunt geldt zowel voor loonregresvorderingen volgens artikel 6:107a BW maar ook voor vorderingen volgens de Verhaalswet ongevallen ambtenaren en voor rechtspositionele uitkeringen (anders dan loon) die volgens de Voa worden gevorderd.