Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Liefde maakt meer kapot dan je lief is

Week 31-2021

De nieuwe vriend van een meisje wordt nogal lastig gevallen door haar ex. Als de politie niets voor hem kan doen, gaat hij zelf verhaal halen bij deze ex. Maar daarbij loopt zijn auto schade op.

Een meisje verbrak de relatie met haar vriend en kreeg een nieuwe vriend. Haar ex kon dat niet verkroppen en stalkte uit jaloezie de nieuwe vriend. Ook maakte hij op Instagram accounts aan met (min of meer) pikante foto’s van de nieuwe vriend met daarbij zijn telefoonnummer en adres.

De nieuwe vriend zocht daarover meerdere malen contact met de politie. Ook vorderde hij tevergeefs een contact- en straatverbod. In dezelfde periode had de ex ook een aantal malen contact met de politie omdat hij zou worden bedreigd door de nieuwe vriend. Ook deed hij aangifte bij de politie en had hij rond diezelfde tijd contact met de wijkagent omdat hij gevolgd zou worden door een auto. Hierop werd door de politie geen verdere actie ondernomen.

Volgens de nieuwe vriend bleef de stalking door de ex aanhouden en deed de politie niets of kon deze niets doen. Daarom reed hij op zekere dag met zijn auto en vier andere mannen – waaronder zijn broers – naar de ex om hem te mishandelen. Vaststaat dat een van die mannen – maar niet het nieuwe vriendje – een vuurwapen bij zich had en dat dit ook zichtbaar was. Personen die in de buurt waren, bemoeiden zich met de vechtpartij. De ex had samen met hen tegen de auto geslagen en geschopt toen het nieuwe vriendje met zijn groep weer wilde wegrijden. Daarbij ontstond schade aan de auto.

De nieuwe vriend vorderde hierna vergoeding van de schade aan zijn auto bij de rechter. De kantonrechter wees deze vordering toe waarop de ex in hoger beroep ging.

De ex voerde aan dat er sprake was van noodweer en een rechtvaardigingsgrond omdat hij bang was dat hij door de auto zou worden overreden. Hij gaf aan in een heftige gemoedstoestand te zijn geweest als gevolg van de mishandeling. Het slaan en schoppen konden hem daarom ook niet als onrechtmatige daad worden toegerekend. Bovendien was er sprake van eigen schuld aan de zijde van de nieuwe vriend.

De nieuwe vriend voerde ter verdediging aan dat toen de ex en de andere mensen uit zijn groep schade toebrachten aan de auto de mishandeling dan wel openlijke geweldpleging al was geëindigd. Hij zat met zijn gezelschap al weer in de auto om weg te rijden. Er was dus geen enkele reden om op dat moment nog tegen de auto te slaan en te schoppen.

Het Hof deed de volgende uitspraak:

Er was al langere tijd sprake was van behoorlijke onmin tussen de ex en de nieuwe vriend, voortvloeiend uit een verbroken respectievelijk nieuwe relatie met het meisje. Beiden hebben zich in de periode voorafgaand aan het incident tot de politie gewend om het gedrag van de ander te laten stoppen. Kennelijk is dat niet gelukt want de nieuwe vriend heeft op die bepaalde dag de ex bewust opgezocht om hem een lesje te leren. De ex werd die avond belaagd door vijf mannen waarbij een van hen een vuurwapen heeft getrokken. De telefoon van de ex werd afgepakt om daarin te kunnen kijken waarna hij door hen is mishandeld. Vaststaat dat de ex daarbij gewond is geraakt. Dit gedrag van het nieuwe vriendje en de zijnen kan moeilijk anders worden gezien dan als onrechtmatig en provocerend. Omstanders waaronder de vader van de ex bemoeiden zich ermee, wat begrijpelijk is. Er vond immers voor hun ogen een misdrijf plaats. Ook zij werden vervolgens mishandeld. Uit niets bleek dat de rust al was weergekeerd toen het nieuwe vriendje en zijn gezelschap in de auto stapten om weg te rijden. Ook blijkt uit het proces-verbaal van de politie dat het nieuwe vriendje – ondanks dat de vader van de ex voor de auto stond – toch vooruit reed. Bij het wegrijden van de auto werd daartegen geslagen en geschopt door onder meer de ex.

Gezien deze hectische situatie kan het nieuwe vriendje niet met droge ogen blijven volhouden dat hij geen enkele schuld heeft aan de schade aan zijn auto. Hij zocht immers met anderen bewust de confrontatie met de ex, mishandelde hem en er werd een vuurwapen getrokken. Bij het wegrijden was de dreigende situatie bepaald nog niet ten einde.

Zo slaagde het beroep van de ex op de eigen schuld van de nieuwe vriend. Het Hof stelde de causale bijdrage van de wederzijdse gedragingen – enerzijds het opzoeken van de ex om hem een lesje te leren, anderzijds het trappen tegen de auto – op 50-50. Maar het Hof achtte de ernst van de aan het nieuwe vriendje te verwijten gedragingen zoveel ernstiger dat toepassing van de billijkheidscorrectie ertoe leidde dat de schade aan de auto geheel voor rekening van de nieuwe vriend zou blijven. Daarbij woog het Hof mee dat deze – ondanks de voorgeschiedenis waarin de gemoederen aan weerszijden waren opgelopen – toch het rationele besluit nam om met een potig gezelschap naar de ex te rijden met het doel hem een lesje te leren. Daarbij bleek een vuurwapen voorhanden en staat vast dat de ex flink onder handen werd genomen. Tegenover deze omstandigheden verbleken de aan de ex toe te rekenen omstandigheden zozeer dat de schade aan de auto volledig voor rekening van de nieuwe vriend bleef.

De nieuwe vriend bleef dus met zijn autoschade zitten.