Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Mededelingsplicht autodealer over schadeverleden tweedehandsauto

Week 45-2017

Je koopt een tweedehands auto bij een autodealer en deze blijkt later in het verleden bij diverse ongevallen betrokken te zijn geweest. Wat nu? Een autodealer heeft een mededelingsplicht ten aanzien van schade in het verleden.

Een man koopt bij een autohandelaar een gebruikte auto (datum eerste toelating 30 juli 2008, kilometerstand 134.248). Bij de aankoop heeft hij uitdrukkelijk afgezien van (BOVAG-)garantie en zelfs door ondertekening van een akte verklaard: “Klant is ter zake kundig, wenst generlei vorm van garantie en bedingt hiervoor een korting ter grootte van € 1.000”.

Na de koop laat de man de auto toch keuren. Het keuringsrapport vermeldt onder andere: “De carrosserie vertoont sporen van een schade, die bovendien slecht hersteld is. Bewegende delen en bumpers passen slecht, met beschadigingen als gevolg. Verder vertoont de auto verschillende elektronische storingen, mogelijk als gevolg van een aanrijding. Een exacte raming van kosten is op basis van een eerste inspectie niet te maken. De uit te voeren herstelwerkzaamheden zijn geen standaard werkzaamheden waarvoor standaard reparatietijden gehanteerd kunnen worden.”

De man spreekt de verkoper aan. De kantonrechter benoemt een deskundige, die rapporteert dat de auto wel drie schades heeft gehad en dat daarbij zowel voor en achter schade is opgelopen. Aan de chassisbalken aan de voorzijde en de koffervloer is geen oude of gerepareerde schade zichtbaar, zodat het geen ernstige schades zijn geweest. Het spuitwerk is echter niet naar goed vakmanschap uitgevoerd, de motorkap sluit niet goed en het linker voorportier is niet goed afgehangen. De plamuur laag van de kofferbak is gescheurd en op die plaats is er sprake van roestvorming.
De deskundige rapporteert verder dat een professionele autoverkoper van tweedehands auto’s zeker had kunnen zien dat deze auto schade heeft gehad.

In hoger beroep stelt het hof:

De omstandigheid dat een auto een schadeverleden heeft, behoort naar het oordeel van het hof in beginsel tot de feiten die een verkoper van een auto bij verkoop moet mededelen aan de koper. Een schadeverleden kan van relevante (en wellicht zelfs doorslaggevende) betekenis zijn bij de onderhandelingen over de aankoop van een occasion, zeker wanneer het een aanrijdingsschade aan de voor- of achterzijde betreft.

Door geen mededeling te doen over de omstandigheid dat de aangeboden auto na een schade was hersteld, onthoudt de verkoper de belangstellende koper de mogelijkheid om vanwege het schadeverleden af te zien van aankoop of zelf een (nader) onderzoek te verrichten naar de staat van de aangeboden auto en eventueel daarmee samenhangende risico’s. Op dit punt kan mogelijk anders geoordeeld worden wanneer het slechts een geringe schade betreft, maar in het onderhavige geval is achteraf gebleken dat sprake is geweest van een niet geringe aanrijdingschade van achteren.

Onder verwijzing naar een daartoe op de koopovereenkomst geplaatste opmerking voert de autohandelaar aan dat de man “een ter zake deskundige klant” was. Dat doet aan het voorgaande echter niet af. De omstandigheid dat een bepaalde potentiële koper wellicht meer kennis van zaken heeft dan een andere doet niet toe of af aan een mededelingsplicht ten aanzien van het al dan niet bestaan van een schadeverleden. Ook het feit dat de man niet gevraagd heeft of de auto in het verleden schade had gehad, is niet relevant. Het is niet aan de koper om dienaangaande een onderzoek in te stellen, maar aan de verkoper om daarover een mededeling te doen.
Evenzeer is niet van belang dat op zich met de auto veilig aan het verkeer kon worden deelgenomen. Dit is een conformiteitskwestie die in het kader van de beoordeling van het beroep op dwaling in beginsel geen rol speelt.

Het Hof komt dan tot het eindoordeel dat de tussen partijen gesloten koopovereenkomst op grond van dwaling voor vernietiging in aanmerking komt.

Het hof stelt verder ook nog vast dat het feit dat de auto twee jaar lang heeft stil gestaan voor rekening van de dealer komt (met andere woorden: de dealer heeft geen recht op vergoeding van de waardevermindering of dergelijke sinds de koop). De auto is namelijk geleverd in februari 2014 en de man heeft al eind maart 2014, na twee onderzoeken te hebben laten uitvoeren, een beroep gedaan op ontbinding van de koopovereenkomst. Wanneer de autodealer vervolgens weigert om de auto terug te nemen en een procedure gevoerd moet gaan worden over de vraag of de man al dan niet terecht een beroep kan doen op dwaling, komt het stilstaan van de auto voor rekening en risico van de dealer wanneer achteraf vastgesteld wordt dat het beroep op dwaling terecht is en de koopovereenkomst op die grond wordt vernietigd.

Lees de uitspraak in pdf-formaat

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.