Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Het schip in door overschrijven verzekering eigen auto op leaseauto

Week 40-2017

Stapt u over van een eigen auto naar een leaseauto? Let dan goed op wat u doet met uw WAM verzekering. In deze zaak laat een man zijn WAM verzekering, die hij had afgesloten voor zijn eigen auto, overschrijven op de nieuwe leaseauto. Dat komt hem duur te staan.

De man rijdt een eigen auto en heeft deze WAM verzekerd. Hij besluit zijn volgende auto te leasen door middel van een operational lease. Hij betaalt een bedrag van € 22.500,– inclusief btw ineens aan de leasemaatschappij en sluit een leaseovereenkomst voor de duur van 24 maanden tegen een leasesom van € 409,– per maand. De leasemaatschappij heeft vervolgens de auto gekocht voor een bedrag van € 50.445,–. De leasemaatschappij werd dus eigenaar van de auto en heeft vervolgens de auto in lease gegeven aan de man.

De man belt dan met zijn bestaande WAM assuradeur en laat zijn WAM verzekering, die gold voor zijn BMW X3, overschrijven op deze nieuwe leaseauto. Deze WAM verzekering heeft een volledige casco dekking en een garantie dat de aanschafwaarde wordt vergoed gedurende drie jaren. Deze geldt echter niet als de verzekeringsnemer niet als eigenaar dan wel houder van de auto is ingeschreven en hij niet belanghebbende is.

En u voelt hem al aankomen: twee jaar later heeft de man een eenzijdig ongeval waarna de auto total loss is verklaard.

De WAM assuradeur stelt de dagwaarde vast en keert – na aftrek van de opbrengst van het wrak – een schade uit van € 25.186,– aan de leasemaatschappij en € 814,– aan de man.

De man vordert dan van de WAM assuradeur dat deze moet uitbetalen op basis van de aanschafwaarde.

De WAM assuradeur betwist dat nu zij niet wist dat het een leaseauto betrof en de aanschafwaarderegeling (hierna: de garantieregeling) niet geldt voor leaseauto’s. Zij stelt dat de man al blij mag zijn dat zij de uitkering niet geheel heeft geweigerd en uit coulance de dagwaarde van de auto heeft vergoed.

De man stelt dat de assuradeur wist dat de te verzekeren auto was geleased en hij er dus op mocht vertrouwen dat geen beroep zou worden gedaan op de regeling. Indien die polisvoorwaarden onverkort van toepassing waren, had de assuradeur hem daarop moeten wijzen. Door dat niet te doen is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de verzekeringsovereenkomst en heeft zij onrechtmatig jegens de man gehandeld.

De rechter wijst de stellingen van de man af.

Het Hof ziet de overeenkomst als een voortzetting van een bestaande verzekeringsovereenkomst nu in die overeenkomst slechts het verzekerde object is gewijzigd van een BMW X3 in een BMW X5. Dat betekent dat de toepasselijke voorwaarden niet zijn gewijzigd. Anders aannemen zou betekenen dat de verzekeraar met de man een ongeclausuleerde aanschafwaardegarantieregeling zou zijn overeengekomen.

Daartoe heeft de man te weinig gesteld. Hij stelt immers dat de toepasselijkheid van de betreffende polisvoorwaarden verviel door zijn enkele mededeling dat de nieuwe auto een leaseauto was, namelijk in een telefoongesprek met de telefoniste van de verzekeraar en op een aanmeldingsformulier. Bovendien stond op het hem vervolgens toegezonden polisblad een aanduiding dat sprake was van een aanschafwaardegarantie. Daarom mocht hij er niet op vertrouwen dat – als hij het al telefonisch aan de telefoniste had gemeld – de garantieregeling voortaan zonder voorwaarden zou zijn.

De voorwaarden van de garantieregeling zijn mitsdien van toepassing zijn en dus is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat de verzekeraar een beroep op die bepalingen doet. Dat geldt te meer daar de verzekeraar niet heeft hoeven te begrijpen dat de man de overeenkomst niet wenste voort te zetten tegen dekking van de dagwaarde ook als hij de gestelde mededeling heeft gedaan.

De man heeft dus geen aanspraak op vergoeding van de aanschafwaarde maar van de dagwaarde.

Verder is er ook geen sprake van een zorgplicht bij verzekeraar om te waarschuwen dat een leaseauto met een waarde van meer dan € 50.000,– niet onder de aanschafwaardegarantie viel. Er is geen wettelijke of contractuele bepaling waaruit een dergelijke waarschuwingsverplichting opgelegd kan worden.

De man gaat dus voor een aanzienlijk bedrag het schip in.

Lees de uitspraak in pdf-formaat

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.