convenant-verhaalsrecht-bsa-en-verbond-2015

convenant-verhaalsrecht-bsa-en-verbond-2015

Het Verbond van Verzekeraars heeft dit convenant met BSA gesloten om de afwikkeling van verhaalsvorderingen te standaardiseren.