loonconvenant 2020

BSA heeft met verzekeraars afspraken gemaakt over de afwikkeling van schades. Dat betekent in de praktijk minder discussies en meer snelheid van het afwikkelen van schade wat in het voordeel van onze opdrachtgevers is.