Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Nieuws

Sorteer op titel Sorteer op datum

Duizendmaal dank

 • 27 oktober 2016

duizendmaal dank namens bsa (1)

Deze week heeft onze collega Daniëlle Valstar haar duizendste asbestslachtoffer bezocht.
Wij vinden het een bijzondere prestatie van Daniëlle dat zij deze vele slachtoffers heeft bezocht en danken haar duizendmaal voor haar inzet.

Meer lezen

Wij zijn een Erkend Leerbedrijf

 • 13 september 2016

Vanaf september 2012 zijn wij officieel een Erkend Leerbedrijf. Op 2 september 2016 evalueerde Ecabo of wij nog aan de voorwaarden voldoen om de naam Erkend Leerbedrijf te mogen dragen.
De reactie van Ecabo naar aanleiding van deze evaluatie was als volgt:
“Het verheugt ons dat u de komende vier jaar mbo-studenten wilt blijven opleiden in de praktijk.
U biedt ze een veilige leeromgeving met deskundige begeleiding en passende werkzaamheden.
Dat waarderen wij enorm. Want zo leren studenten het vak in de praktijk en hebben ze straks een betere kans op de arbeidsmarkt.”

Meer lezen

Botsing tussen twee personen in privé-situatie, ongelukkige samenloop van omstandigheden

 • 14 juli 2016
 • Wim Meuris

ECLI:NL:GHSHE:2016:2628

Situatie: Er is sprake van een grote, grotendeels betegelde tuin/terras met een eettafel en een groot aantal eetstoelen. De afscheiding tussen het inpandige zwembad (en de ruimte direct daar omheen) en de tuin wordt gevormd door een glazen schuifwand welke destijds, blijkbaar, geheel was open geschoven. Boven het zwembad bevindt zich een boventerras, en van dat boventerras (waarvan de balustrade gesitueerd is boven de hiervoor omschreven glazen schuifwand) loopt een trap naar beneden, haaks op die balustrade. Op meer dan halve hoogte is een bordes geconstrueerd, en vanaf dat bordes lopen, evenwijdig aan de glazen pui, twee trappen, een naar links en een naar rechts. Er is voldoende ruimte om tussen die trappen en de evenwijdig daaraan lopende glazen pui door te lopen.

In de late avond zaten betrokkenen in de tuin bij A. Een aantal mannen waren gaan zwemmen toen een andere man (B) ook wilde gaan zwemmen. Hij heeft op het terras zijn kleding uitgedaan en is onder de trap door naar het zwembad gelopen om daar in het zwembad te springen. A kwam toen net van het toilet vandaan. A en B zijn toen met elkaar in botsing gekomen, welke botsing mede, het gevolg van het feit dat B over de drempel struikelde. A kwam ten val op de harde stenen vloer en heeft letsel opgelopen.

Meer lezen

Voorbereiding beslissing UWV is taak eigenrisicodrager

 • 14 juli 2016
 • Wim Meuris

Man meldt zich ziek en krijgt uiteindelijk een uitkering krachtens de Ziektewet. Werkgever is eigen risicodrager.
Werkgever vraagt het UWV de uitkering te schorsen omdat de man naar Polen zou zijn verhuisd. Het UWV neemt deze beslissing en het besluit wordt verzonden naar het adres van de man in Polen.

De man maakt bezwaar maar is te laat. Er ontstaat vervolgens een discussie of het besluit naar het juiste adres is gezonden.
De beleidsregels UWV houden in dat in beginsel uitgegaan moet worden van het in de GBA geregistreerde adres tenzij zich een uitzonderingsgeval voordoet.

Meer lezen

Eigenrisicodrager WGA kan geen beroep doen op controlevoorschriften UWV.

 • 14 juli 2016
 • Wim Meuris

Eigen-risicodrager WGA kan geen beroep doen op controlevoorschriften UWV.
ECLI:NL:CRVB:2016:2485

In de Controlevoorschriften Ziektewet 2010 (Stcrt. 2010, 11383) wordt de uitvoering van de controle door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op het bestaan van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid van een verzekerde geregeld. In artikel 2, eerste lid, van deze controlevoorschriften is bepaald dat de verzekerde onverwijld elke wijziging in zijn woon- of verblijfadres moet melden aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Meer lezen

Meer ongevalsmeldingen voor Inspectie SZW

 • 31 mei 2016

In 2015 zijn er 3.650 ongevallen gemeld bij Inspectie SZW: een stijging van 3,7% ten opzichte van 2014. Wel waren er minder dodelijke ongevallen. Dit meldt de instantie in haar jaarverslag van 2015.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat het aantal slachtoffers van onderzochte ernstige arbeidsongevallen is gestegen, met 2,7% naar 2.165. Bij 51 slachtoffers had het ongeval een dodelijke afloop. De slachtoffers van bedrijfsongevallen zijn relatief vaak oudere of juist jongere werknemers, uitzendkracht en niet-Nederlands. In het jaarverslag van 2014 waarschuwde de Inspectie al voor de risico’s van taalbarrières. De arbeidsrisico’s zijn groter in organisaties die Nederlands als voertaal hanteren en instructies niet in andere talen verschaffen.

Toenemende productie kan tot meer ongevallen leiden

In eerdere jaren was er sprake van een afname van de onderzochte meldingsplichtige ongevallen (tool). Dat hier nu een einde aan is gekomen, hangt volgens Inspectie SZW mogelijk samen met het einde van de recessie en de bijbehorende toename van de productie. De kans is groot dat er daardoor meer ongevallen zullen plaatsvinden, maar dat het risico per werknemer hetzelfde blijft. Sinds 2013 heeft Inspectie SZW de mogelijkheid om organisaties te beboeten die meldingsplichtige ongevallen niet melden. In het jaarverslag komt naar voren dat zo’n boete regelmatig voorkomt.

Vluchtelingen zijn aandachtspunt voor Inspectie SZW

Op het gebied van boetes valt verder op dat er in 2015 meer boetes zijn opgelegd voor illegale tewerkstelling en onderbetaling. Schijnconstructies die hiertoe leiden, krijgen extra aandacht sinds de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies. Sommige groepen, zoals vluchtelingen en migranten, lopen een groter risico op arbeidsuitbuiting en onderbetaling. Inspectie SZW houdt de situatie van deze groepen dan ook in de gaten, zeker omdat hun aantallen flink toenemen.

Meer lezen

Roepen dat je weg gaat is geen overdracht

 • 29 april 2016
 • Wim Meuris

Complexbeveiligster op detentiecentrum heeft haar afdeling verlaten en deze onbeheerd achtergelaten. Hierbij heeft zij een gedetineerde de mogelijkheid geboden zich zonder toezicht te begeven in ruimtes die voor gedetineerden verboden zijn.

Meer lezen

Ook loonverhaal ingeval van shockschade

 • 17 februari 2016

Uitgangspunt bij de letselschade is dat je aansprakelijk bent voor het letsel dat je hebt toegebracht aan iemand die je bij dat ongeval hebt direct was betrokken. Door de jurisprudentie is dat vervolgens uitgebreid met de aansprakelijkheid voor shockschade: schade bij iemand die zelf niet direct bij het ongeval letsel heeft opgelopen.

 

Meer lezen

Ingangsdatum compensatie gedifferentieerde premie

 • 17 februari 2016

BSA krijgt bij het Belastinghof duidelijkheid.

Als een medewerker instroomt in de WGA krijgt de werkgever een hogere gedifferentieerde premie WGA. Als die medewerker die instroomt arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is en er is loonverhaal uitgeoefend dan kan de werkgever een compensatie ontvangen voor die gedifferentieerde premie.

Meer lezen

Wijst uw uw werknemers op verkeersveiligheid?

 • 6 januari 2016

Uit het rapport “Verkeersveiligheid in 2020 en 2030” van het SWOV blijkt dat het aantal ernstig verkeersgewonden in 2014 is toegenomen. Met uitzondering van 2012 en 2013 is er sprake van een stijging van verkeergewonden vanaf 2007.

Een van de opvallende aspecten is dat 49 % van de ernstig verkeersgewonden voortvloeit uit fietsongevallen zonder motorvoertuig en 30 % als gevolg van een ongeval met een fietser en motorvoertuig. Bij de verkeersdoden is 32 % fietser.

Meer lezen