Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Niks te zoeken in medisch dossier? Blijf er dan maar uit.

Week 34-2015

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

Een werkneemster raadpleegt onbevoegd medische gegevens, en geeft daarover, ondanks dat haar daartoe meer dan eens gelegenheid wordt geboden, geen openheid van zaken. Het kost haar haar baan.

Wat was er aan de hand?
Werkneemster werkt ruim negen jaar als polikliniekassistente bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (hierna: werkgever). Op een dag bereikt werkgever een telefonische klacht van de halfbroer van werkneemster. Hij is patiënt bij de afdeling Interne Geneeskunde in hetzelfde ziekenhuis en beklaagt zich erover dat zijn patiëntgegevens door werkneemster zijn ingezien en openbaar gemaakt.

Werkgever confronteert werkneemster met de klacht. Zij zegt van niets te weten en geen gegevens te hebben verspreid, zij zou dat nooit doen want ze weet dat ze zonder goede reden geen patiëntgegevens mag opzoeken. Werkgever hanteert hiertoe een strikt beleid, dat werkneemster bekend is en waarvoor ze ook heeft getekend.

Werkgever stelt een onderzoek in. Uit het computersysteem blijkt dat werkneemster meerdere keren het dossier van haar halfbroer heeft geraadpleegd. Hiermee geconfronteerd doet zij er eerst het zwijgen toe, ontkent dan nogmaals, en geeft vervolgens toe dat ze inderdaad in het dossier heeft gekeken. Werkgever stelt werkneemster op non-actief en ontslaat haar een dag later op staande voet, met als reden dat zij herhaaldelijk onbevoegd de patiëntgegevens van haar halfbroer heeft geraadpleegd en daarmee in strijd heeft gehandeld met de binnen de organisatie van werkgever geldende gedragsregels.
Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst, voor zover die nog bestaat, te ontbinden wegens gewichtige redenen, meer in het bijzonder een dringende reden die is gelegen in het gedrag van werkneemster.

Werkneemster roept de vernietigbaarheid van het gegeven ontslag in. Volgens haar is er geen sprake van een dringende reden. In kort geding vordert zij wedertewerkstelling en doorbetaling van haar loon. De zaken worden gelijktijdig behandeld.

De stellingen van partijen
Werkgever stelt dat werkneemster meerdere keren, tegen het beleid van werkgever in, medische gegevens van een patiënt heeft ingezien terwijl zij daartoe niet bevoegd was. Ook heeft zij geen openheid van zaken gegeven bij de twee gelegenheden die haar daartoe zijn geboden.

Werkneemster stelt dat haar halfbroer vaak aan de balie verscheen op haar werk, haar om geld vroeg, en dreigde een scène te maken als zij niet op zijn verzoek inging. Hij is drugsverslaafd en heeft veel schade heeft aangericht in de familie. Werkneemster verzocht haar halfbroer naar een ander ziekenhuis over te stappen, om van zijn terugkerende hinderlijke gedrag aan de balie verlost te zijn. Zij raadpleegde vervolgdens zijn dossier omdat voor zo’n overstap het digitale dossier nodig is. Op verzoek van een patiënt het medisch dossier raadplegen is volgens haar niet in strijd met geldende regels. Bovendien zou het aan de orde van de dag zijn.

De kantonrechter
De kantonrechter overweegt dat het klip en klaar is dat ziekenhuispersoneel uiterst zorgvuldig met de zeer privacygevoelige gegevens van patiënten moet omgaan. Binnen de organisatie van werkgever gelden daarom strikte regels. Het personeel wordt hier herhaaldelijk op gewezen, bovendien tekent het personeel ervoor. Zo ook werkneemster.

Werkneemster heeft eerst ontkend dat zij het medisch dossier van haar halfbroer heeft ingezien. De rechter vindt de redenen die zij daarna gaf voor haar handelen geen rechtvaardiging voor haar gedrag. Uit systeemonderzoek is gebleken dat zij meerdere keren gedetailleerde informatie heeft bekeken waarvoor ze ook steeds dieper het systeem in moest, wat erop lijkt te wijzen dat zij met een gerichte zoekactie bezig was. In plaats van te handelen zoals zij deed had het meer voor de hand gelegen als zij het terugkerende hinderlijke gedrag van haar halfbroer had gemeld bij haar leidinggevende.

Het oordeel
Gelet op het vertrouwen dat werkgever moet kunnen hebben in het personeel, met name waar het gaat om zeer privacygevoelige gegevens, is de kantonrechter van mening dat de misdraging dermate ernstige is dat er sprake is van een dringende reden.
Hij concludeert dat aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in een bodemprocedure stand zal houden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen voorwaardelijk en wijst de vordering van werkneemster af.

Vindplaats: Rechtbank Amsterdam, 18 augustus 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:5486 en ECLI:NL:RBAMS:2015:5487

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dienstverlening van BSA.