Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Non-conformiteitsperikelen tweedehands auto

Week 3-2018

Gelet op de leeftijd van de auto en de (lage) aanschafprijs mocht eiser geen auto verwachten die gedurende een aantal maanden geen reparatie behoefde. De auto is zonder garantie verkocht en er is een proefrit gemaakt. Eiser heeft geen onderzoek laten verrichten naar de technische staat van de auto en heeft daarmee de goede en de kwade kansen met betrekking tot de staat van de auto geaccepteerd. Er is geen sprake van non-conformiteit en geen plaats voor vergoeding van schade.

Je koopt een tweedehands auto van een autodealer waarbij de verkoop plaatsvindt onder de mededeling dat er geen garantie wordt verleend, hetgeen ook op de aankoopbon staat vermeld. Op de eerste dag zijn er al problemen met de motor en kost de reparatie bijna € 4000,–. Moet de garage dat betalen?

Een man neemt via Marktplaats contact op met een autodealer en doet een bod op een tweedehands auto van het merk Dodge type RAM met bouwjaar 2004. De man bezoekt de showroom, bekijkt de auto en maakt een proefrit. De auto wordt dan gekocht voor € 7.500,–. De koopprijs is contant voldaan en daarbij is de man medegedeeld dat geen garantie werd verleend. Op de factuur staat ook vermeld : “Verkoop personenauto zonder garantie”.

De man rijdt ermee weg en op de dag van koop is de auto al twee keer uitgevallen wegens problemen van de motor. Hij heeft de autodealer gevraagd om reparatie. Toen reactie uitbleef heeft hij een tweedehands motor gekocht en deze laten monteren. De herstelkosten bedroegen bijna € 4.000,–.

De kantonrechter is allereerst van oordeel dat er sprake is van een consumentenkoop. Volgens de factuur is de auto verkocht op naam van de man, is geen enkele handelsnaam vermeld, was de auto voor privégebruik bestemd en was koper geen handelaar.

Waar het dan om gaat is de vraag of de auto beantwoordt aan de koopovereenkomst. Ingevolge artikel 7:17 lid 1 BW is de verkoper verplicht een zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. In het geval het de verkoper bekend is dat een auto wordt gekocht om daarmee aan het verkeer deel te nemen, zal als regel moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een daaraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Deze regel kan onder omstandigheden uitzondering lijden, bijvoorbeeld indien de koper geacht kan worden het risico van gebreken te hebben aanvaard.

De enkele omstandigheid dat de auto zonder garantie is verkocht, acht de kantonrechter hiervoor niet voldoende. In geval van een consumentenkoop kan een professionele verkoper zich niet door de enkele mededeling dat geen garantie is verstrekt onttrekken aan de wettelijke regels omtrent conformiteit. Dat neemt niet weg dat de koper door die mededeling gewaarschuwd had kunnen zijn en dat hieraan betekenis moet worden toegekend bij de beantwoording van de vraag wat de koper mocht verwachten.

In de eerste plaats is van belang dat het hier gaat om de koop van een ten tijde van de koop ongeveer 12 jaar oude tweedehands auto met een kilometerstand van 160.000 km. De koopsom van de auto bedroeg € 7.500,–. Een auto is bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig en in het algemeen geldt dat de kans dat mankementen gaan optreden groter wordt naarmate de auto ouder is. Dat gegeven is verdisconteerd in de koopprijs van een tweedehands auto, die – afhankelijk van de ouderdom – daarom doorgaans lager is dan die van een nieuwe. De koper van een tweedehands auto moet tegenover het voordeel van een lagere aanschafprijs in het algemeen bedacht zijn op het nadeel dat een tweedehands auto doorgaans eerder gebreken zal vertonen dan een nieuwe. Daarop moest ook eisende partij bedacht zijn, temeer nu geen garantie was verleend.

Naar het oordeel van de kantonrechter bezat de aangekochte auto de eigenschappen die de koper  op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper heeft voor aankoop een proefrit gemaakt en niet gebleken is dat de auto op dat moment ondeugdelijk was. De man stelt weliswaar dat de motor van zijn auto op de dag van aankoop tijdens het vervoer naar Duitsland is uitgevallen en dat hij telefonisch zijn klachten heeft geuit, maar hij toont dit niet aan. Zo had hij onder meer een uitdraai van zijn telefoonrekening kunnen overleggen waaruit had kunnen worden afgeleid dat hij inderdaad telefonisch contact met de autodealer heeft opgenomen. Gelet op de leeftijd van de auto en de (lage) aanschafprijs mocht de koper geen auto verwachten die gedurende een aantal maanden geen reparatie behoefde. Daarbij geldt dat de auto uitdrukkelijk zonder garantie is gekocht en dat de koper de auto heeft gekocht zoals gezien en bereden voor de aankoop. Het feit dat de auto na korte tijd gebreken vertoonde heeft koper dan ook voor zijn risico genomen en dit kan niet op de dealer worden afgewenteld.

De koper had een onderzoek kunnen laten verrichten naar de technische staat van de auto alvorens tot aankoop over te gaan. Dit heeft hij echter nagelaten, waarmee hij de goede en de kwade kansen met betrekking tot de staat van de auto heeft geaccepteerd. Voor een vergoeding van opgetreden schade is dan ook geen plaats.

Lees de uitspraak in pdf-formaat

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.