Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Opleveren functionerende app lukt niet. Wat nu?

Week 47-2017

Een bedrijf laat een app bouwen. Uit de stukken blijkt dat partijen veelvuldig met elkaar hebben gecommuniceerd over de inhoud en mogelijkheden van de app en de problemen die daarbij zijn geconstateerd. De bouwer wijt de vertraging aan het feit dat de opdracht bewerkelijker was dan gedacht en er aanzienlijk meer data verwerkt moest worden dan het aantal dat het bedrijf bij aanvang van de overeenkomst voor ogen stond.

De opdrachtgever stelt dat de bouwer nooit heeft aangegeven dat de gestelde termijn niet gehaald zou worden. Zij heeft steeds gewacht, maar uiteindelijk heeft zij de stekker eruit getrokken omdat zij reeds door de concurrentie was ingehaald. Het vertrouwen dat de opdracht succesvol zou worden afgerond, was tot het nulpunt gedaald. Tijdens de procedure bleek dat het bedrijf inmiddels via een andere opdrachtnemer wel al over een goed functionerende app beschikte.

De kantonrechter

Duidelijk is dat de bouwer de opdracht heeft onderschat en dat hij bij aanvang onvoldoende op de hoogte was van de inhoud en omvang daarvan. Dit komt voor rekening en risico van de bouwer als deskundige op het gebied van het bouwen van apps. De bouwer had zich voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte ervan moeten vergewissen wat de opdracht exact in zou houden en om hoeveel data het ging en hij had zich moeten inspannen om de benodigde informatie te achterhalen. Dit heeft de bouwer niet – althans in onvoldoende mate – gedaan, hetgeen ook wel blijkt uit het feit dat de bouwer ter zitting heeft verklaard dat hij de opdracht nu anders zou hebben aangepakt.

Uit de tussen partijen gewisselde e-mails blijkt dat het opdracht gevende bedrijf diverse malen haar ongenoegen kenbaar heeft gemaakt en heeft aangegeven tegen welke problemen zij aanloopt. De offerte dateert van februari 2014 en eind december 2014 was er nog steeds geen sprake van een opgeleverde goed functionerende app. Opdrachtgever heeft vervolgens aan de bouwer een termijn gesteld en aangegeven dat er voor het eind van het jaar een deugdelijk werkende app beschikbaar moest zijn. Dit is echter niet gebeurd.

Naar het oordeel van de kantonrechter is daarom sprake van een onaanvaardbare tijdsoverschrijding en levert dit een aan de bouwer toe te rekenen tekortkoming op. De opdrachtgever heeft daarom op goede gronden de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

Lees de uitspraak in pdf-formaat

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.