Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

OVER ASBEST EN KIFT OVER EEN KOOF

Week 18-2021

In een pand dat verhuurd was aan een bedrijf dat er een speelgoedwinkel exploiteerde, deed zich een lekkage voor. De eigenaar belde zijn vaste klusjesman die een timmer- en onderhoudsbedrijf had om de lekkage te verhelpen. De timmerman had in het pand boven het systeemplafond een gedeelte uit een koof gezaagd om een verstopte buis toegankelijk te maken. Een door hem ingeschakeld bedrijf zou de buis leeg zuigen. Daarmee zou de verstopping verholpen zijn.

Niet veel later kwam de gemeente het pand onderzoeken op brandveiligheid. In het kader van dit onderzoek werd er asbest geconstateerd. Uit een onderzoek dat volgde, bleek dat in het pand een risicovolle situatie aanwezig was in de vorm van losliggende restanten asbest of asbesthoudende stof. Vervolgens werd er een asbestsanering uitgevoerd.

Onderzoek
De eigenaar stelde de timmerman aansprakelijk omdat de verspreiding van asbesthoudend materiaal in het pand te wijten zou zijn aan de timmerman. Doordat hij een stuk asbesthoudende plaat uit een koof zaagde en dat op het systeemplafond liet liggen, kon het luchtcirculatiesysteem de asbesthoudende stofdeeltjes over een grote oppervlakte verspreiden.

De timmerman had nooit een stuk uit de koof mogen zagen zonder eerst een onderzoek in te stellen naar de samenstelling van het materiaal van de koof. Bovendien had hij als timmerman kennis moeten hebben van de structuur van asbesthoudende materialen en alert moeten zijn op de eventuele aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in bouwwerken van vóór 1993.

Hamvraag
De timmerman weersprak dat de koof van asbesthoudend materiaal was. Ook ontkende hij dat als dit het geval was hij dit had moeten onderkennen. Daarnaast betwistte hij dat de asbestverspreiding in het pand het gevolg was van zijn zaagwerkzaamheden.

Het ging hier om een Overeenkomst van opdracht. Dus was de hamvraag of de timmerman als opdrachtnemer had gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou moeten gaan. Dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Vooralsnog was niet komen vast te staan of de koof waarin gezaagd werd asbesthoudend materiaal bevatte en dat dit het asbesthoudende materiaal was geweest dat in het pand terecht was gekomen. Het afgezaagde materiaal was verwijderd bij de sanering. Maar ook al zou deze koof wel asbesthoudend materiaal hebben bevat dan nog trof de timmerman geen verwijt.

Brandwerend
De timmerman had een eenmansbedrijf en was een ervaren timmerman, zonder specifieke deskundigheid op het gebied van asbest. Verder wist de timmerman niet hoe oud het pand was en evenmin wanneer de koof na de bouw van het pand was geplaatst, zodat dit ook geen verdenking van asbest met zich meebracht. Hij had volgens zijn verklaringen gezaagd in een glad grijs plaatmateriaal dat in een goede staat verkeerde. Daarom ging hij uit van cementgebonden, brandvertragend materiaal waarbij hij geen verdenking hoefde te hebben van asbest. Bovendien was de koof rond een inpandige hemelwaterafvoer geen voor de hand liggende plaats voor asbest omdat asbest voornamelijk werd gebruikt als brandwerend materiaal. De plaats van de koof bracht dus ook niet zonder meer een verdenking van asbest in de koof met zich mee. Verder bleek dat ook de ter zake kundige ambtenaar die betrokken was bij het onderzoek naar de brandveiligheid het plaatmateriaal niet als asbesthoudend onderkende.

Daarom hoefde de timmerman niet bedacht te zijn op de aanwezigheid van asbest voordat hij ging zagen in de koof. Dat de timmerman de plaat had laten liggen, was omdat hij deze in een later stadium weer terug wilde plaatsen. Hij had ook uitsluitend de gebruikte materialen in rekening gebracht.

De timmerman had dan ook niet onzorgvuldig gehandeld zodat hij niet aansprakelijk was.

BSA voert sinds de oprichting van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) in 1999 de dossierbehandeling uit voor het instituut. BSA houdt zich namens het IAS bezig met het adviseren aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose en met bemiddeling tussen (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) en (ex-)werkgevers of hun verzekeraars over het betalen van een schadevergoeding. Heeft u vragen over hoe het IAS te werkt gaat of denkt u dat u mogelijk in aanmerking komt voor bemiddeling door het IAS dan kunt contact opnemen met ons via info@ias.nl of kunt u kijken op onze website www.ias.nl.  Wilt u meer informatie over asbest en gezondheidsschade en de organdan kunt u kijk vindt u dat unt u terugvinden op de pagina links. Hier vind u diverse organisaties waar u informatie kunt inwinnen over asbest en gezondheidsschade.