Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Over de Ziektewetuitkering, de no-riskpolis, het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts en de informatieplicht van de arbodienst.

Week 20-2015

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

Een werkneemster blijkt aanspraak op een Ziektewetuitkering op grond van een no-riskpolis te hebben vanwege haar WAO-verleden. Werkgever komt hier te laat achter en lijdt schade. Had de arbodienst werkgever moeten informeren, of valt deze informatie onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts?

Wat was er aan de hand?
Werkneemster, sinds 2006 in dienst van een zorginstelling (verder te noemen ‘werkgever’), meldt zich frequent en in toenemende mate ziek. In 2010 vult de arbodienst op een daartoe bestemd formulier bij een ziekmelding van werkneemster in het kader van de probleemanalyse bij de vraag of er sprake is van ‘vangnet Ziektewet’ in dat er geen bijzondere wettelijke regelingen gelden. In november 2012 komt werkgever erachter dat werkneemster bij haar indiensttreding bij werkgever een WAO-verleden had, en dat er op grond daarvan bij ziekte recht op een Ziektewetuitkering bestond (de ‘no-riskpolis’). Als werkgever tijdig een beroep op deze regeling had gedaan, had hij de Ziektewetuitkering met het door te betalen loon kunnen verrekenen. Nu loopt werkgever dit voordeel mis. Werkgever stelt de arbodienst aansprakelijk voor deze schade. De arbodienst wijst aansprakelijkheid af onder verwijzing naar de geheimhoudingsverplichting die de bedrijfsarts niet alleen op grond van de wet, maar ook op grond van richtlijnen en publicaties van de Vereniging van Bedrijfsartsen, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het College Bescherming Persoonsgegevens heeft. Daarin is opgenomen dat een bedrijfsarts niet zonder toestemming van een werknemer aan een werkgever mag melden dat er sprake is van een ‘vangnetsituatie’ waarbij een no-risk polis van toepassing is. De arbodienst is bovendien van mening dat het niet aan hem is om een werknemer te vragen naar het bestaan van een recht op Ziektewetuitkering, omdat een werkgever zelf op grond van de wet bevoegd is daarnaar informeren zodra een werknemer twee maanden in dienst is.

Wat vindt de rechter?
De kantonrechter refereert aan de wetsgeschiedenis, waaruit de bedoeling van de wetgever blijkt: een arbodienst zal over het algemeen ten behoeve van een werkgever faciliterend optreden bij het uitvragen van informatie bij een werknemer ten aanzien van het bestaan van recht op Ziektewetuitkering. Vervolgens wijst de rechter op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, waarin de wetenschap van de arbodienst omtrent het bestaan van recht op Ziektewetuitkering aan de werkgever wordt toegerekend en waarin de Centrale Raad van Beroep heeft overwogen dat van de werkgever mag worden verlangd met de arbodienst een zodanige regeling te hebben getroffen, dat de arbodienst kan zorgen voor tijdige ziekmelding bij UWV om aanspraak te kunnen maken op de Ziektewetuitkering. De Centrale Raad van Beroep vermeldt daarbij dat het hierbij niet gaat om ‘harde medische informatie’.
De kantonrechter is dan ook van oordeel dat het feit dat de werknemer aanspraak heeft op Ziektewetuitkering niet onder het medisch beroepsgeheim valt. De richtlijnen en publicaties van de vereniging van bedrijfsartsen, de KNMG en het College Bescherming Persoonsgegevens maken dit volgens de kantonrechter niet anders. Werkgever stelt onbetwist dat de arbodienst de vraag naar het bestaan van recht op Ziektewetuitkering bij andere ziektegevallen wel invulde.
Die vraag is ook opgenomen op het formulier dat de arbodienst gebruikt voor de probleemanalyse. De rechter leidt daaruit af dat de arbodienst het kennelijk wel degelijk tot zijn taak rekent werkgevers hierover te informeren. De kantonrechter is dan ook van mening dat de arbodienst toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst met werkgever. Daarom is de arbodienst verplicht de schade te vergoeden die werkgever daardoor heeft geleden.

Conclusie
Voor werkgevers is dit een interessante uitspraak. Hoewel zij er natuurlijk goed aan doen hiernaar op grond van de wet zélf bij een werknemer te informeren na twee maanden arbeidsovereenkomst, is het voor die werkgevers die er te laat achter komen dat een werknemer bij ziekte recht had op een Ziektewetuitkering – die met het tijdens ziekte doorbetaalde loon verrekend had kunnen worden – goed te weten dat een arbodienst zich in deze situatie niet kan beroepen op het medisch beroepsgeheim. Er is dan nog een mogelijkheid de geleden schade te verhalen.

Vindplaats: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:203

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dienstverlening van BSA.