Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Over een duwende portier en ernstig vingerletsel

Week 40-2021

Een man wilde een discotheek bezoeken maar werd tegengehouden door een portier. Na een duw liep de man ernstig letsel aan zijn vingers op. Had de portier onrechtmatig gehandeld?

 

 

 

 

 

 

 

Een man wilde een discotheek bezoeken maar moest eerst langs de portier. Om de een of andere reden weigerde de portier om de man binnen te laten. Toen de man niet snel vertrok, gaf de portier hem een duw terwijl hij tegelijkertijd de deur dicht smeet. Maar de man die door de duw dreigde te vallen had om zijn val te voorkomen de deurpost vastgegrepen. Met als gevolg dat hij met zijn vingers bekneld raakte tussen de dichtslaande deur en het deurkozijn. Hij liep daarbij ernstig letsel aan zijn vingers op.

Hij stelde het bedrijf dat de portier had ingehuurd aansprakelijk. Er stonden meerdere mensen in de rij die ook naar binnen wilden en het voorval hadden gezien. Zij werden als getuige opgeroepen. In hoger beroep achtte de rechter het voorval – zoals dat hierboven omschreven wordt – bewezen. Dat de diverse getuigenissen op onderdelen van elkaar afwijken (dedeur is dichtgeslagen/de deur is zacht dichtgedaan, de drempel is hoger/minder hoog, er is wel/niet geschreeuwd) deed aan de consistentie van de verklaringen niets af. Uit al deze verklaringen bleek dat de portier – met het achteruit duwen en vervolgens sluiten van de deur – inbreuk maakte op de lichamelijke integriteit van de man.

De rechter toetste dit aan de criteria van het kelderluikarrest. De mogelijkheid van een bepaald gevaar op zich maakt het handelen nog niet onrechtmatig. Maar gevaarscheppend gedrag wordt onrechtmatig als de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval en de kans op het oplopen van letsel zo groot is dat de dader zich van dat gedrag had moeten onthouden. Omdat de man op een verhoogde drempel stond achtte de rechter het gevaar voor een ongeval bij een duw door de portier zo groot dat de portier die duw niet had moeten geven.

De eigenaar van de discotheek huurt portiers in die in dienst zijn van een beveiligingsbedrijf. De betrokken portier was op die bewuste avond werkzaam voor het beveiligingsbedrijf toen hij als hoofdportier voor de discotheek fungeerde. De rechter oordeelde dat ook in deze setting de eigenaar van de discotheek voor dit handelen van de portier aansprakelijk was. Hij had die avond zowel deze portier van het beveiligingsbedrijf als zijn eigen beveiligingspersoneel ingezet die onderling uitwisselbaar waren. Hij had ook die avond het deurbeleid vastgesteld op grond waarvan hij de portier aanwijzingen en instructies had gegeven die ook door de portier waren uitgevoerd. Daarom is er een functioneel verband tussen het ongeval en het handelen van de portier (art. 6:170BW). Het uitvoeren van het door de eigenaar bepaalde deurbeleid door de portier vergrootte immers de kans op het onrechtmatig handelen van de portier ten opzichte van de man.

De eigenaar van de discotheek was dus aansprakelijk. Dat betekent dat deze niet alleen aansprakelijk is tegenover de bezoeker, maar ook tegenover diens werkgever, die de man moest doorbetalen tijdens diens ziekte. Daarom kan zijn werkgever dus ook loonregres plegen op de eigenaar.

NB: Helaas vertelde de uitspraak niet wat dat deurbeleid dan inhield en waarom de man de toegang werd geweigerd door de portier.