Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Personenschaderegeling en toeslagen

Week 37-2017

Er is in Nederland een aantal toeslagen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van een letselschade conform artikel 6:107 BW of overlijdenschade conform artikel 6:108 BW.

Andersom kan de hoogte van een letselschadevergoeding uit hoofde van artikel 6:107 BW of een overlijdenschadevergoeding uit hoofde van artikel 6:108 BW ook van invloed zijn op het recht op of de hoogte van een toeslag.

Hoewel de meeste actuariële rekenprogramma’s rekening houden met toeslagen, met name de zorgtoeslag, wordt het toch nog wel eens over het hoofd gezien.

Zorgtoeslag

Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn zorgverzekering.

Dit hangt af van de hoogte van het inkomen en het vermogen. Er wordt dus een inkomens- en vermogenstoets toegepast.

Dus als je inkomen verandert, bijvoorbeeld omdat je in de WIA terecht komt, je vermogen hebt opgebouwd of als je vermogen is gegroeid, dan kan dat invloed hebben op het recht op en/of de hoogte van de zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Wanneer je huur in verhouding tot je inkomen relatief hoog is, kom je misschien in aanmerking voor huurtoeslag. De huur die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden.

Er wordt dus een inkomens- en vermogenstoets toegepast.

Ook hier geldt weer dat als je inkomen wijzigt, je vermogen hebt gegenereerd of als je vermogen is gegroeid, dat invloed kan hebben op het recht op en/of de hoogte van de huurtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Werk je en maak je gebruik maken van kinderopvang, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen en uiteraard hoeveel kinderen je naar de opvang brengt.

Als je inkomen verandert, bijvoorbeeld onder invloed van langdurige arbeidsongeschikt en de gevolgen daarvan, dan kan dus ook het recht op en de hoogte van de kinderopvangtoeslag wijzigen.

Een vermogenstoets wordt bij deze toeslag echter niet toegepast.

Kind gebonden budget

Je hebt recht op een kind gebonden budget als je één of meer (pleeg-, stief-) kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. De hoogte is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen.

Er wordt bij deze toeslag dus ook een inkomens- en vermogenstoets toegepast.

Op de site van de Belastingdienst zijn de toetsingscriteria voor het inkomen, het vermogen en de vrijstellingen van de bovenstaande toeslagen eenvoudig na te gaan.

Persoonsgebonden Budget ( PGB)

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Bij de berekening daarvan kijkt het CAK onder meer naar de leeftijd, de indicatie en de gezinssamenstelling, maar men past ook een inkomens- en het vermogenstoets toe bij het vaststellen van de eigen bijdrage.

Bijstandsuitkering

Omdat de bijstandsuitkering bedoeld is voor mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien, wordt er door de gemeenten ook streng gekeken naar eventueel vermogen dat je hebt. Als je vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, heb je geen recht (meer) op bijstand.

Afhankelijk van je leefsituatie mag je een beperkt vermogen hebben (het zogenaamde toegestane vermogen). Als je vermogen boven deze grenzen uitstijgt, heb je (nog) geen recht op een bijstandsuitkering. De criteria daarvoor zijn te vinden in de Bijstandswet.

Het is dus in ieder geval zaak bij het regelen van letsel- en overlijdensschades heel goed het oog te houden op veranderend inkomen en vermogen en de invloed daarvan op het recht op en de hoogte van bovengenoemde toeslagen en uitkeringen en de eigen bijdragen.

Lees de uitspraak in pdf-formaat

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.