Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Privacybeleid

Privacybeleid BSA Schaderegeling B.V.
BSA Schaderegeling B.V. (hierna: BSA) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten, relaties en bezoekers van zijn website van essentieel belang. Persoonsgegevens van klanten, relaties en bezoekers van de website van BSA worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BSA heeft passende maatregelen genomen om zijn website te beveiligen en misbruik te voorkomen. De webpagina’s waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd door middel van het SSL-certificaat. BSA houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BSA Groep.  Alle personen die kennis kunnen nemen van de door BSA vastgelegde gegevens zijn contractueel gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Doeleinden
BSA verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals klantgerichtheid en service (denk aan het versturen van een nieuwsbrief), bedrijfscontinuïteit en –groei (het inhuren en uitlenen van personeel), het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het in opdracht uitvoeren van (advies)werkzaamheden op het gebied van (personen)schaderegeling, sociale zekerheid, administraties en regelingen van derden, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor onderzoek naar het gebruik van de website en diensten ter verbetering van de dienstverlening.  BSA gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens niet automatisch voor meerdere doelen, maar alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen (alleen met uw expliciete toestemming) door BSA worden vastgelegd en bewaard met het doel in een voorkomend geval bij de uitvoering van een opdracht bewijs te kunnen leveren ten aanzien van interpretatieverschillen met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek.

Beveiligd mailen
Vanaf 1 juli 2019 gebruikt BSA ZIVVER voor het veilig uitwisselen van privacygevoelige informatie. Door gebruik te maken van ZIVVER  garanderen wij dat wij privacygevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen en ontvangen, en dat niemand anders dan u en wij de inhoud van de e-mails en bijlagen kan lezen. Hoe u gebruik maakt van beveiligd mailen leest u in de handleiding.

Nieuwsbrief
Als u zich daarvoor hebt aangemeld ontvangt u van ons periodiek een nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt afmelden.

Gebruik van cookies
BSA maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
De cookies die BSA plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als individu te koppelen. De informatie die door middel van cookies door BSA (of derden) wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:
• functionele doeleinden: om het navigeren op de website van BSA te vergemakkelijken;
• analytische doeleinden: om het gebruik van de website van BSA te analyseren.
Hiermee kunnen we zien welke pagina’s het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan;
• testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op diverse pagina’s op de website van BSA zijn knoppen opgenomen waarmee informatie van BSA door u kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter.
De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld werken door middel van codes die worden aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt kan het zijn dat door het betreffende bedrijf een cookie wordt geplaatst. BSA heeft daarop geen invloed. In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter kunt u lezen welke gegevens door die partijen worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Verstrekking van gegevens aan derden
Verstrekking van gegevens aan derden vindt alleen plaats als die derden direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening door BSA of als de wet of andere regelgeving dat vereist (denk bij dat laatste aan een verplichting die ons door de politie of justitie wordt opgelegd om uw persoonsgegevens af te geven). BSA kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden. Deze derde treedt daarbij op als (sub)be/verwerker in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van BSA. BSA sluit daartoe een (sub)verwerkersovereenkomst met deze partijen en draagt er zorg voor dat die partijen zelf ook technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de (sub)verwerkersovereenkomst met zo’n derde is vastgelegd dat persoonsgegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de (sub)verwerkersovereenkomst met BSA.

BSA en andere websites
Het kan voorkomen dat u op de website van BSA hyperlinks aantreft naar websites van derden.
BSA kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens.
Lees hiervoor het (eventuele) privacystatement van die partij.

Uw rechten
Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven of dat uw persoonsgegevens worden afgeschermd of verwijderd?
Stuur daartoe een e-mail naar: info@BSAbv.nl met dat verzoek, en in de onderwerpregel de vermelding ‘Overzicht persoonsgegevens’. BSA neemt binnen vijf werkdagen contact met u op.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u die per e-mail sturen aan:  info@bsabv.nl, met in de onderwerpregel de vermelding ‘Privacybeleid BSA’. BSA neemt binnen vijf werkdagen contact met u op.

Wijzigingen
BSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn privacystatement.
Het verdient daarom aanbeveling om het privacystatement regelmatig te raadplegen.
Laatst gewijzigd: 30-8-2020