Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Re-integratieverplichtingen en schaderegeling

Week 22-2019

Als de werknemer arbeidsongeschikt is geraakt door schuld van derden, dan kan de werkgever het doorbetaalde loon en de re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Bij verhalen van die schade komt het regelmatig voor dat de verzekeraar kritiek heeft op de re-integratie inspanningen van de werkgever.

 

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt heeft de werkgever namelijk een wettelijke re-integratieverplichting. Die bestaat, naast een aantal administratieve regels, onder meer uit de hieronder heel kort samengevatte regels:

  • De werkgever draagt verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers middels een arbodienst/bedrijfsarts.
  • De werkgever moet de werknemer in eerste instantie zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om terug te keren in de eigen functie met alle daarbij behorende taken en werkzaamheden.
  • Van de werkgever wordt verwacht dat hij passend werk aanbiedt en dit ook zo nodig aan de werknemer opdraagt.
  • De kosten van de re-integratie zijn in principe voor rekening van de werkgever.
  • Als werkgever ben je verplicht om zogenaamde prikkelende maatregelen te nemen als de werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

De werkgever heeft een verhaalsrecht voor het doorbetaalde loon en de re-integratiekosten.

Als de werknemer arbeidsongeschikt is geraakt door schuld van derden, dan kan de werkgever het doorbetaalde loon en de re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke partij. Deze is in de meeste gevallen tegen het risico van wettelijke aansprakelijk is verzekerd, zodat de werkgever zich met zijn vordering tot een verzekeraar kan wenden.

De verzekeraar zal de vordering van de werkgever vervolgens – terecht – kritisch beoordelen. Daarbij komt het regelmatig voor dat de verzekeraar forse kritiek heeft op de re-integratie inspanningen van de werkgever en om die reden soms zelfs vorderingen (deels) afwijst.

Soms is die kritiek terecht, maar wat sommige verzekeraars daarbij nog wel eens willen vergeten is dat ook zij een (morele) verplichting (en overigens ook een fors financieel belang) hebben bij de re-integratie van het slachtoffer in het arbeidsproces.

Het kan niet zo zijn dat verzekeraars zelf geen enkele inspanning doen bij, of bijdrage leveren aan, de re-integratie van het slachtoffer in het arbeidsproces en – uitsluitend langs de zijlijn staande – wel kritiek leveren op hetgeen de werkgever wel of niet heeft ondernomen om de werknemer in het arbeidsproces te re-integreren.

Daarom wordt nog maar eens gewezen op de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschaderaad en hetgeen daarin, onder andere, over dit onderwerp is afgesproken. Zie https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/GBL-20121.pdf. BSA en het Verbond van Verzekeraars hebben een loonconvenant gesloten om loonvorderingen op een praktische manier af te wikkelen. Download hier het convenant.

Lees de uitspraak in pdf-formaat
Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.