Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Kennis en kunde

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: een nieuw ambtenarenrecht.

Wat houdt de wet in en welke gevolgen zijn er voor uw organisatie? Bent u hier ook benieuwd naar?
Wilt u van gedachten wisselen met experts? Woon dan ons seminar bij op woensdag 21 november aanstaande.

Seminar 21 november 2018

Op woensdag 21 november 2018 organiseren wij het seminar Wet normalsering rechtspositie ambtenaren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Veruit de meeste werknemers in de publieke sector zullen in de toekomst onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als werknemers in de marktsector. De voor ambtenaren geldende rechtspositie is dan niet langer publiekrechtelijk, maar privaatrechtelijk van aard. Met de Wnra wordt het ambtenarenrecht niet afgeschaft, maar wordt juist een nieuw ambtenarenrecht geïntroduceerd. Voor 800.000 ambtenaren wijzigt de rechtspositie. Wat zijn de nieuwe regels? Hoe verhouden ze zich tot de oude? En tot het reguliere arbeidsrecht? Wie wordt erdoor geraakt? Waar hebt u in uw werk straks rekening mee te houden?

In het eerste deel van de middag nemen de sprekers u hierin mee. Tijdens de verdiepingssessies wordt nader ingegaan op de impact van de Wnra op schaderegeling, tuchtrecht en procesrecht.
Aansluitend is er gelegenheid om bij een borrel na te praten.

Sprekers
Op het seminar komen drie vooraanstaande sprekers:

Download hier de flyer.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Programma

Download hier het programma van 21 november 2018.

12:45 – 13:15 inloop en koffie

13:15 – 13:25 welkomstwoord en introductie sprekers

13:25 – 14:10 inleiding Wnra + actualiteiten, mr. A.J.M. (Ed) van Meer
Wat is de Wnra en waarom leidt dat tot nieuw arbeidsrecht? | Achtergrond normalisering
Wie zijn straks (op)nieuw ambtenaar en wie niet (meer)? | Wat betekent de Wnra voor de
individuele rechtspositie van de toekomst? | Begrip overheidswerkgever in de
Ambtenarenwet | Consequenties nieuw arbeidsrecht voor publieke sector | Verschil
arbeidsovereenkomst/aanstelling. Wat nog te regelen?

14:10 – 14:50 Collectieve arbeidsovereenkomst en cao, mr. P.S. (Peter) van Minnen
Wat gaat cao-recht voor de publieke sector betekenen? | Kan cao-recht onverkort op de
publieke sector van toepassing worden? | Welke onderwerpen uit huidige
ambtenarenrechtsposities kunnen wel/niet mee in een fictieve cao (vanwege wel/niet
strijdig met regels burgerlijk recht)

14:50 – 15:30 Ontslag en procesrecht (rechtsbescherming), prof. mr. dr. A.R. (Ruben)
Houweling
Hoe gaat het nieuw ontslagrecht eruit zien? | Wordt ontslaan ambtenaar
anders/moeilijker/makkelijker? | Wijzigingen procesrecht

15:30 – 15:50 pauze

15:50 – 17:50 verdiepingssessies
U kunt deelnemen aan twee verdiepingssessies. U kunt kiezen uit:
A: Wnra en impact op schaderegeling (mr. A.J.M. (Ed) van Meer/mr. J. (Jasper) W.F. Overtoom )
B: verdieping tuchtrecht (mr. P.S. (Peter) van Minnen)
C: verdieping procesrecht (Prof. mr. dr. A.R. (Ruben)
Houweling/mr. dr. E. (Elmira) van Vliet)

17:50 – 18:00 verzamelen plenair

18:00                slotwoord en borrel

Kosten, locatie & PE punten

Kosten
De kosten verbonden aan het seminar zijn € 250,- (inclusief btw)*.

Deelnemers ontvangen het boek ‘Het nieuwe ambtenarenrecht’, van auteur mr. A.J.M. (Ed) van Meer, een van de sprekers op het seminar.

Locatie
Het seminar vindt plaats op een prachtige historische locatie: Igluu aan het Louis Couperusplein 2 te Den Haag. Igluu ligt op een paar minuten fietsen van Den Haag CS, en is zowel per openbaar vervoer als auto goed bereikbaar, er zijn verschillende parkeergarages op loopafstand van de locatie –> bekijk hier de routebeschijving.

(PE-)punten
Het NIVRE heeft aan deze bijeenkomst 4 PE-punten toegekend. Van deelnemers die aangeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken zal de aanwezigheid worden geregistreerd. Na de bijeenkomst wordt een deelnamecertificaat toegestuurd.**

*Vanaf 15 oktober 2018 kunnen aanmeldingen niet meer kosteloos worden geannuleerd. Het is mogelijk u te laten vervangen door iemand anders, fijn als u ons daarover informeert.

**Voor advocaten geldt het volgende. Op grond van regels van de Nederlandse Orde van Advocaten kunt u als advocaat zelf beoordelen of een bijeenkomst puntwaardig is. Om ervoor te zorgen dat u kunt aantonen dat u het onderwijs hebt gevolgd vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen, en ontvangt u van ons na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u bovendien het programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt, het niveau van de sprekers en het netto aantal uren onderwijs.

Aanmelden seminar

Inschrijven

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan het seminar?
Meld u dan direct aan.