Kennis en kunde

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: een nieuw ambtenarenrecht.

Voor 800.000 ambtenaren wijzigt de rechtspositie. Wat zijn de nieuwe regels? Hoe verhouden ze zich tot de oude? En tot het reguliere arbeidsrecht? Wie wordt erdoor geraakt? Waar hebt u in uw werk straks rekening mee te houden?

Terugblik seminar 7 november 2017

Op 7 november jl. vond het BSA seminar Wet normalisering rechtspositie ambtenaren plaats. Veruit de meeste werknemers in de publieke sector zullen in de toekomst onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als werknemers in de marktsector. De voor ambtenaren geldende rechtspositie is dan niet langer publiekrechtelijk, maar privaatrechtelijk van aard. Met de Wnra wordt het ambtenarenrecht niet afgeschaft, maar wordt juist een nieuw ambtenarenrecht geïntroduceerd.

Op het seminar spraken drie vooraanstaande sprekers:
•Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling, bijzonder hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
•mr. A.J.M. (Ed) van Meer, auteur van ‘Het nieuwe ambtenarenrecht’
•mr. P.S. (Peter) van Minnen, arbeidsrechtadvocaat en partner bij Advocatenkantoor Peter van Minnen, ervaren docent juridisch postacademisch onderwijs.

In het eerste deel van de middag werd gesproken over: wat zijn de nieuwe regels? Hoe verhouden ze zich tot de oude? En tot het reguliere arbeidsrecht? Wie wordt erdoor geraakt? Waar hebt u in uw werk straks rekening mee te houden?

Tijdens de verdiepingssessies werd nader ingegaan op de impact van de Wnra op schaderegeling, tuchtrecht en procesrecht.

Er zijn plannen voor een tweede editie van het seminar in 2018. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Presentaties

Hieronder treft u de presentaties aan die op het seminar zijn gegeven.

ATW-BSA icoon author Created with Sketch.

Het nieuwe ambtenarenrecht

Download
ATW-BSA icoon author Created with Sketch.

WNRA en CAO

Download
ATW-BSA icoon author Created with Sketch.

Arbeidstuchtrecht

Download

ATW-BSA icoon author Created with Sketch.

Wnra effect op schaderegeling

Download
ATW-BSA icoon author Created with Sketch.

presentatie Wnra R. Howeling

Download

Fotogalerij