Uitspraak van de week

De loondoorbetalingsverplichting

 • 10 januari 2018
 • Thijs de Back
Zo’n boete bestaat feitelijk uit de verplichting het salaris gedurende een bepaalde periode door te betalen en dat kan inderdaad fors oplopen. De ervaring bij het verhalen van loonschades leert dat dit niet alleen bij de Nationale Politie vaak voorkomt. Ook bij andere werkgevers komt het regelmatig voor dat het UWV een loondoorbetalingsverplichting oplegt wegens […]
Meer lezen

Doorstart landelijk elektronisch patiëntendossier

 • 3 januari 2018
 • Wim Meuris
In 2008 wilde de regering dat er een landelijk elektronisch patiëntendossier (“EPD”) voor zorgaanbieders zou komen en diende daartoe een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel in april 2011 verworpen. Omdat de Tweede Kamer nog steeds van mening was dat er EPD moest komen, hebben zij de bij het […]
Meer lezen

Top 5 uitspraak van de week

 • 22 december 2017
 • Jasper Overtoom
Onze top 5 is samengesteld op basis van wat u (onze lezer) het meest waardeerde. Wij willen u bedanken voor het lezen, reageren, en/of becommentariëren van onze uitspraak van de week. In 2018 blijven we schrijven en ziet u ons gewoon weer terug. Wij wensen u namens alle medewerkers van BSA prettige feestdagen en een […]
Meer lezen

Hoe ver gaat de zorgplicht van een paardentrainer?

 • 20 december 2017
 • Wim Meuris
Een eigenaar van een paard wil zijn paard laten trainen tot een goed springpaard om het dan duur te kunnen verkopen. Een paard voor een professionele springruiter is immers meer geld waard dan een paard voor een amateur. Hij schakelt een paardentrainer in om het paard op het hoogst mogelijke niveau te brengen. Het doel […]
Meer lezen

Voordelen loslaten aansprakelijkheidsbeginsel in verkeerszaken

 • 13 december 2017
 • way2web_admin
Laat ik voorop stellen dat het mijn mening is dat dit verstandig zou zijn, niet per definitie die van BSA. Maar ik weet zeker dat er toch nog veel voorstanders van zijn. Het idee is zeker niet nieuw. In de jaren negentig van de vorige eeuw was het er, onder minister Winnie Sorgdrager, bijna van […]
Meer lezen

Betekent aanwezigheid op werkplek ook dat betaalde arbeid is verricht?

 • 6 december 2017
 • Wim Meuris
Een vrouw met een bijstandsuitkering is als masseuse werkzaam in een massagesalon. Deze werkzaamheden zijn bij de gemeente, die de uitkering verstrekt, bekend. Eiseres meldt haar inkomsten uit de massagewerkzaamheden aan verweerder door inlevering van “loon”strookjes. Op een bepaald moment legt de gemeente haar een boete op, omdat zij vaker aanwezig was in de massagesalon […]
Meer lezen

Hoe zit het met de verzekeringsplicht onder het nieuwe ambtenarenrecht?

 • 29 november 2017
 • Jasper Overtoom
Op dit moment is het civielrechtelijke goed werkgeverschap niet een-op-een van toepassing op de ambtenaar. Daaraan staat art. 7:615 BW in de weg. Dit artikel bepaalt kort door de bocht dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek niet op de ambtenaar van toepassing zijn. Hiermee is de pas dus afgesneden. Na de inwerkingtreding van de […]
Meer lezen

Opleveren functionerende app lukt niet. Wat nu?

 • 22 november 2017
 • Wim Meuris
De opdrachtgever stelt dat de bouwer nooit heeft aangegeven dat de gestelde termijn niet gehaald zou worden. Zij heeft steeds gewacht, maar uiteindelijk heeft zij de stekker eruit getrokken omdat zij reeds door de concurrentie was ingehaald. Het vertrouwen dat de opdracht succesvol zou worden afgerond, was tot het nulpunt gedaald. Tijdens de procedure bleek […]
Meer lezen

Werkstress en verzuim

 • 15 november 2017
 • Henrie van Holsteijn
Werkstress kan voortkomen uit allerlei verschillende oorzaken in het werk, eventueel in combinatie met factoren in de privésfeer. Voorbeelden hiervan zijn de hoge werkdruk, agressie , discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie op het werk of een tekort aan sociale steun van leidinggevende of ontwikkelings- en groeimogelijkheden. Allerlei factoren die een hoop energie kunnen kosten en […]
Meer lezen

Mededelingsplicht autodealer over schadeverleden tweedehandsauto

 • 8 november 2017
 • Wim Meuris
Een man koopt bij een autohandelaar een gebruikte auto (datum eerste toelating 30 juli 2008, kilometerstand 134.248). Bij de aankoop heeft hij uitdrukkelijk afgezien van (BOVAG-)garantie en zelfs door ondertekening van een akte verklaard: “Klant is ter zake kundig, wenst generlei vorm van garantie en bedingt hiervoor een korting ter grootte van € 1.000”. Na […]
Meer lezen