Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Update! Compensatie voor de kosten van de transitievergoeding

Vorige week informeerden wij u in de uitspraak van de week ‘Is de transitievergoeding verhaalbaar?’ over het compenseren voor de kosten van de transitievergoeding vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.
De korte conclusie was dat er nog veel onduidelijkheid bestond. Een nieuw wetsvoorstel zou voor helderheid zorgen. Veel eerder dan verwacht werd daarover deze week meer bekend. Hierbij een korte update van het wetsvoorstel.

– De voorgestelde regeling is van toepassing op de volgende situaties:

  • een opzegging, of ontbinding, van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege ziek is;
  • bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vanwege arbeidsongeschiktheid;

Samenvattend wordt er dus geen verschil gemaakt naar aard van het dienstverband of de wijze van beëindiging. Dat betekent dat een werkgever en een werknemer dus ook kunnen besluiten om met wederzijdsgoedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zolang het maar een gevolg is van het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten.

– De compensatie zal door het UVW worden toegekend vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

– Er wordt een aantal beperkingen aangebracht in de hoogte van de compensatie. Zo zal er niet meer compensatie betaald worden dan transitievergoeding waarop een werknemer recht zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt, en zal de compensatie niet meer bedragen dan het aan de werknemer tijdens ziekte betaalde loon. Ook telt de periode waarover een loonsanctie is opgelegd niet mee. De extra transitiekosten die door de sanctie ontstaan blijven voor rekening van de werkgever. De ratio hierachter is dat een werkgever geen voordeel dient te hebben uit het niet nakomen van zijn verplichtingen die voor hem gelden uit o.a. de Wet Verbetering Poortwachter.

– Voor de compensatie geldt terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

– De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2018.

Er zullen nog nadere regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en toekenning van de compensatie, alsook de wijze waarop de werkgever aantoont dat recht bestaat op de compensatie en omvang daarvan. Er wordt geen, of een lagere, compensatie toegekend bij door de werkgever verkeerd verstrekte informatie. Gebeurt dit bewust dan wordt daarvan aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. Informatie hierover kunt u onder meer terugvinden in onze uitspraak van de week. De uitspraak van de week wordt elke week gepubliceerd op onze website. Via LinkedIn, Twitter en Facebook brengen wij u op de hoogte van de nieuwe uitspraak van de week.

Wilt u de hoogte van de transitievergoeding van uw werknemers berekenen? Maak gebruik van de BSA rekentool. Eenvoudig, snel en kosteloos.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem contact op.