Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Hoe zit het met de verzekeringsplicht onder het nieuwe ambtenarenrecht?

Week 48-2017

Op 7 november jl. vond het BSA seminar Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) plaats. Veruit de meeste werknemers in de publieke sector zullen in de toekomst onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als werknemers in de marktsector. De voor ambtenaren geldende rechtspositie is dan niet langer publiekrechtelijk, maar privaatrechtelijk van aard. Met de Wnra wordt het ambtenarenrecht niet afgeschaft, maar wordt juist een nieuw ambtenarenrecht geïntroduceerd. In de verdiepingssessie ‘het effect van de Wnra op de schaderegeling’ kwam een interessante vraag aan de orde. Wat is de reikwijdte van het goed werkgeverschap van art. 7:611 BW onder de Wnra? Geldt die voor alle ambtenaren? En hoe zit het met de verzekeringsplicht die de Hoge Raad introduceerde bij verkeersongevallen?

Op dit moment is het civielrechtelijke goed werkgeverschap niet een-op-een van toepassing op de ambtenaar. Daaraan staat art. 7:615 BW in de weg. Dit artikel bepaalt kort door de bocht dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek niet op de ambtenaar van toepassing zijn. Hiermee is de pas dus afgesneden. Na de inwerkingtreding van de Wnra is dat straks anders. Dan vervalt art. 7:615 BW en daarmee geldt ook het civiele goed werkgeverschap van art 7:611 BW voor de ambtenaar.

Een aantal groepen wordt echter uitgezonderd van de Wnra. Het gaat onder andere om politieambtenaren, defensieambtenaren, rechterlijke macht, politieke ambtsdragers etc. Hoe zit het voor deze groepen? In de toelichting op de Wnra stelt de wetgever aan de orde dat art. 7:615 BW in zijn geheel wordt geschrapt, omdat door die bepaling het BW-regime niet op ambtenaren van toepassing was, hetgeen in het nieuwe ambtenarenrecht nu juist wel het geval moet zijn. Geen uitzonderingen. Daarmee geldt zonder aanpassingswetgeving het civiele goed werkgeverschap van art. 7:611 BW ook voor de uitgezonderde ambtenaren.

Is dat belangrijk?
Waar het gaat om een vergoeding voor de werknemer na een ongeval kan dat zeker zo zijn. Uitgangspunt voor schadevergoeding is namelijk dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht en daardoor aansprakelijk is voor de door de werknemer geleden schade. Zonder deze zorgplichtschending is er in beginsel geen plaats voor een vergoeding aan de werknemer.

De Hoge Raad (HR) – hoogste rechter van de ‘gewone’ werknemer en na de normalisatie ook voor de ambtenaar – maakt daarop een uitzondering. Hij aanvaardt een verzekeringsplicht en vestigt die op grond van het goed werkgeverschap. Deze verplichte verzekering is bedoeld voor werknemers die in de uitoefening van hun werkzaamheden als deelnemer aan het verkeer schade lijden. Het gaat om de volgende gevallen: (a) als bestuurder van een motorrijtuig betrokken zijn bij een verkeersongeval, (b) als fietser of voetganger schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij een of meer voertuigen betrokken zijn of (c) als fietser schade lijden als gevolg van een eenzijdig ongeval.

Geldt deze verzekeringsplicht niet voor ambtenaren? Het antwoord is nee. Goed werkgeverschap is voor ambtenaren nu nog in de Ambtenarenwet geregeld. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) – de nu nog hoogste ambtenarenrechter – gaat daar strenger mee om. Anders dan de HR vindt de CRvB dat voor dergelijke verkeersongevallen geen grond is voor een verplichte verzekering.

Conclusie
Zonder aanpassingswetgeving is het civiele goed werkgeverschap van art. 7:611 BW straks van toepassing op alle ambtenaren. Hierdoor geldt automatisch ook de verzekeringsplicht die door de HR werd geïntroduceerd. Tot de mogelijkheden behoort overigens ook om een vergoeding ter beschikking te stellen waarmee de ambtenaar zelf de gewenste verzekering kan sluiten. Dat kan een overweging zijn voor bijvoorbeeld het Rijk dat voor dergelijke zaken doorgaans zelf het risico draagt. In ieder geval is het overheidswerkgevers aan te bevelen om de ontwikkelingen op dit onderwerp scherp te blijven volgen.

Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Of wilt u meer informatie over de tweede editie van ons seminar in 2018. Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Lees de uitspraak in pdf-formaat

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.