Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Voorbereiding beslissing UWV is taak eigenrisicodrager

Man meldt zich ziek en krijgt uiteindelijk een uitkering krachtens de Ziektewet. Werkgever is eigen risicodrager.
Werkgever vraagt het UWV de uitkering te schorsen omdat de man naar Polen zou zijn verhuisd. Het UWV neemt deze beslissing en het besluit wordt verzonden naar het adres van de man in Polen.

De man maakt bezwaar maar is te laat. Er ontstaat vervolgens een discussie of het besluit naar het juiste adres is gezonden.
De beleidsregels UWV houden in dat in beginsel uitgegaan moet worden van het in de GBA geregistreerde adres tenzij zich een uitzonderingsgeval voordoet.

ECLI:NL:CRVB:2016:2485

CRvB: op de eigenrisicodrager rust de verplichting om een beslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden. De eigenrisicodrager doet vervolgens aan het UWV zijn voorstel toekomen voor de door het UWV te nemen beslissing.

Met de formulieren eigenrisicodrager is aan werkgever niet gevraagd opgave te doen van het adres waarheen het UWV de gevraagde beschikkingen moet verzenden. Uit de op die formulieren ingevulde gegevens blijkt evenmin dat werkgever de adresgegevens van betrokkene heeft vermeld.

Werknemer was niet verplicht om een wijziging van zijn adres door te geven aan het UWV (zie mijn vorige post), maar de ex werknemer, die bij het naderende einde van haar arbeidsovereenkomst ook zijn de woonruimte moest verlaten, heeft aan het kantoor van werkgever een briefje afgegeven met daarop zijn nieuwe adres in Nederland. Dat blijkt ook uit het feit dat hij op dat adres brieven heeft gekregen van de bedrijfsarts.

De verplichting van de eigenrisicodrager om een door het UWV te nemen besluit zorgvuldig voor te bereiden omvat ook, in de situatie waarin van enig contact tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de voormalig werknemer van de eigenrisicodrager nog geen sprake is geweest, een opgave aan UWV van het adres waarnaar de gevraagde beschikking door het UWV moet worden verzonden.

Er is geen sprake van een zorgvuldige voorbereiding als bij het formulier eigenrisicodrager stukken worden gevoegd waarin is vermeld dat betrokkene is verhuisd en geen nieuw adres heeft doorgegeven, terwijl de eigenrisicodrager inmiddels weet dat de voormalig werknemer een nieuw adres in Nederland heeft,

De gebreken in de voorbereiding van de besluiten door de werkgever zijn, gelet op de door de wetgever tot stand gebrachte taakverdeling tussen het UWV en een eigenrisicodrager aan het UWV toe te rekenen. Als het gaat om het nemen van de door een eigenrisicodrager gevraagde beschikking is het immers aan het UWV om de voorbereiding en de onderbouwing daarvan door de eigenrisicodrager te controleren. Het toerekenen van de nalatigheid van werkgever aan het UWV betekent dat UWV het verwijt treft dat hij de besluit naar het adres in Polen niet op de juiste wijze heeft bekendgemaakt.

NB:

1.Werkgever ER WIA is dus verantwoordelijk voor het nemen van de beslissing en moet dat goed voorbereiden.

2. Werkgever vraagt dan aan het UWV door middel van een formulier om de betreffende beslissing te nemen.

3. Het UWV toetst het verzoek juridisch en dient daarbij ook de voorbereiding en de onderbouwing door werkgever te controleren en stuurt ofwel de aanvraag terug (als niet in orde) of neemt de beslissing.

4. Als het UWV de beslissing neemt en er zijn gebreken aan de besluitvorming door de werkgever dan wordt die nalatigheid aan het UWV toegerekend.

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Meer informatie? Neem contact met ons op