Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Werkgever is verantwoordelijk voor adviezen van ingehuurde deskundigen bij ziekte werknemer

Week 35-2018

Ook als geldt dat aan de medische bevindingen over de beperkingen van een werknemer terecht de arbeidskundige opvatting is ontleend dat voor werknemer “geen passende functies in regulier betaalde arbeid te duiden zijn”, mag een werkgever in het kader van de Eigen Risico Ziektewet niet zonder meer elke re-integratieactiviteit achterwege laten. In individuele situaties kan van een werkgever ook in redelijkheid verwacht worden, dat hij beziet of de werknemer met behulp van scholing, training dan wel met een start van werkzaamheden op arbeid therapeutische basis bij zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt kan worden begeleid.

Als hij dat niet doet, dan kan hem een ziekengeldsanctie opgelegd worden. Als de werkgever externe deskundigen inschakelt, dan is hij in het kader van de Eigen Risico Ziektewet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten van de door hem ingeschakelde deskundigen. Dit betekent dat – voor wat betreft de vraag of er terecht een ziekengeldsanctie is opgelegd – het voor rekening van werkgever zelf komt als werkgever op de adviezen van de ingeschakelde deskundigen afgaat.

In deze zaak gaat het om een uitzendorganisatie die eigenrisicodrager Ziektewet is. Aan een uitzendkracht wordt na ontslag een ziekengeld toegekend.

Het uitzendbureau heeft de controle van de medische toestand van werknemer en de begeleiding van werknemer bij werkhervatting opgedragen aan een externe BV. Nadat er gedurende een geruime periode sprake was geweest van het ontbreken van arbeidsmogelijkheden van werknemer wegens het volgen van intensieve therapie, heeft de bedrijfsarts verbonden aan die BV geoordeeld dat werknemer beschikt over benutbare mogelijkheden. Hij heeft daarbij gespecificeerd welke beperkingen voor het verrichten van arbeid naar zijn oordeel voortvloeien uit de ziekte van werknemer. De man heeft mogelijkheden om arbeid te verrichten waarin met een aantal nader omschreven beperkingen rekening wordt gehouden.

Werkgever is echter afgegaan op de conclusie van de door haar ingeschakelde arbeidsdeskundige, die concludeerde dat “het resultaat van de behandeling nog zo fragiel was, dat er geen passende functies in regulier betaalde arbeid te duiden zijn. Het ligt in de lijn van de conclusie van de bedrijfsarts op 8 augustus 2013, dat werknemer eerst verder behandeld moet zijn”. Daarna is er door de externe BV ook nog een arbeidsdeskundige ingeschakeld, die geconcludeerd heeft dat de man volledig arbeidsongeschikt is. Op grond hiervan onderneemt werkgever geen enkele re-integratieactiviteit.

Als een UWV uitkering wordt aangevraagd, concludeert de arbeidsdeskundige van het UWV dat werknemer medisch gezien wel re-integratiemogelijkheden had en dat de man met zijn medisch vastgestelde mogelijkheden begeleid zou kunnen worden naar passend werk.

De rechter komt dan tot de conclusie dat werkgever terecht het verwijt is gemaakt, dat zij geen nader onderzoek naar voor werknemer passend werk – van welke aard en omvang dan ook – in gang heeft gezet. Daarbij geldt bovendien dat zelfs als aan de medische bevindingen over de beperkingen van werknemer terecht de arbeidskundige opvatting was ontleend dat voor werknemer “geen passende functies in regulier betaalde arbeid te duiden zijn”, werkgever niet zonder meer elke re-integratieactiviteit achterwege had mogen laten. In individuele situaties kan van een werkgever ook in redelijkheid verwacht worden dat hij beziet of de werknemer met behulp van scholing, training dan wel met een start van werkzaamheden op arbeid therapeutische basis bij zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt kan worden begeleid. Er is mitsdien terecht een ziekengeldsanctie opgelegd.

Dat werkgever onjuiste adviezen heeft gehad doet daaraan niet af, omdat werkgever zelf verantwoordelijk is voor de adviezen van de door haar ingehuurde deskundigen. Hun fouten komen dus voor rekening van werkgever voor wat betreft de uitvoering van de Ziektewet. Of werkgever de ingehuurde deskundigen aansprakelijk kan stellen voor hun foute advisering is een ander verhaal.

Lees de uitspraak in pdf-formaat
Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.