Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Werkneemster lijdt schade door sprong uit het raam tijdens overval. Werkgeefster aansprakelijk? Deel 2.

Week 7-2015

Aanbevolen: lees de uitspraak in pdf-formaat

Deze zaak werd eerder behandeld in onze uitspraak van de week van 24 maart 2014. Waar ging het om? Werkneemster had nachtdienst bij een apotheek. Als de apotheek ’s nachts wordt overvallen springt zij in paniek uit een raam op de eerste verdieping. Zij lijdt hierdoor schade, die zij op de apotheek – haar werkgever – wil verhalen. In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter dat de apotheek niet aansprakelijk is. Een overval ligt buiten de normaal te verwachten risico’s en werkgeefster heeft aan haar zorgverplichting voldaan. De vordering van werkneemster wordt afgewezen.

Werkneemster is het hiermee niet eens en gaat in beroep. Het hof buigt zich over de kwestie en komt tot een geheel ander oordeel dan de kantonrechter.

Beoordeling door het hof
Het hof stelt voorop dat de lat voor een werkgever hoog ligt: niet snel mag worden aangenomen dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht. Bij de behandeling door het hof staan verder twee vragen centraal:

• moest werkgeefster rekening houden met een overval?
• had van werkgeefster verwacht mogen worden dat zij voordat de overval zich
voordeed meer maatregelen daartegen had genomen?

Rekening houden met overval?
Het hof stelt vast dat omstreeks dezelfde periode in de regio al eerder meerdere apotheken doelwit waren van inbraken. Tenminste een van deze inbraken was werkneemster bekend. Daar komt bij dat de apotheek 24 uur per dag open was, kassa’s en kluizen met contant geld aanwezig waren en een apotheek nou eenmaal beschikt over waardevolle goederen zoals medicijnen. Gelet hierop had werkgeefster er rekening mee moeten houden dat zij het doelwit zou kunnen worden van een overval. Dat de deskundige in de RI&E dit risico niet heeft genoemd maakt dit oordeel niet anders.

Dat de mogelijkheid van een overval ook door werkgeefster niet geheel werd uitgesloten, leidt het hof af uit de aanwezigheid van een overvalalarm bij het loket aan de voorzijde van de apotheek. Het hof verwerpt dan ook het standpunt van werkneemster dat zij met een overval geen rekening hoefde te houden.

Maatregelen
Het hof constateert dat werkgeefster allerlei maatregelen heeft genomen om haar werknemers te beschermen tegen agressie en geweld van klanten, maar stelt tegelijkertijd vast dat deze veiligheidsmaatregelen zich concentreren op de voorzijde van het pand. De achterzijde is naar oordeel van het hof duidelijk achtergebleven. Volstaan werd met normale ramen en deuren en degelijk, maar standaard, hang- en sluitwerk. Ook waren de werknemers niet geïnstrueerd om het toegangshek van de parkeerplaats aan de achterzijde van het pand te sluiten of om de alarmpieper bij zich te dragen. Bovendien heeft werkgeefster aan werkneemster geen instructies gegeven hoe te handelen bij onraad.

Oordeel
Werkgeefster heeft haar werknemers – gelet op het vastgestelde risico – geen voldoende veilige werkplek geboden. Dit is geen wijsheid achteraf vindt het hof, want de ervaring leert dat inbrekers en overvallers op zoek gaan naar de zwakke plek van een pand om zich daar waar dat het makkelijkst is toegang te verschaffen. Het laat zich raden dat de achterzijde van het pand in dit geval de zwakke plek was. Werkgeefster had zich moeten bedenken dat – net als voor de voorzijde – ook voor de achterzijde van het pand extra veiligheidsmaatregelen nodig waren, zeker in de nachtelijke uren.

Het hof concludeert dan ook dat van werkgeefster verwacht had mogen worden dat zij (1) zich er rekenschap van gaf dat er een risico bestond dat de apotheek zou worden overvallen, en (2) dat voor de toetreding tot het pand de achterzijde daarbij de kwetsbaarste plek zou zijn. Deze omstandigheden hadden werkgeefster ertoe moeten brengen ook aan die achterzijde meer veiligheidsmaatregelen te treffen

Daaruit volgt naar het oordeel van het hof dat werkgeefster niet alle maatregelen genomen heeft en niet alle aanwijzingen gegeven heeft die redelijkerwijs nodig zijn om de schade van werkneemster door de overval te voorkomen. Werkgeefster is tekortgeschoten in haar zorgplicht en is als gevolg daarvan aansprakelijk voor de schade van werkneemster.

Vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2015:453

Weten wat BSA voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op >

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dienstverlening van BSA.