Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website goed te laten functioneren, gebruik van de website te laten analyseren en om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Door op akkoord te klikken of door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de plaatsing van de cookies. Akkoord Meer informatie

Wie draait er op voor de schade als iemand over je plantenbak struikelt?

Week 25-2021

Een man kocht een twee-onder-een-kapwoning met een voortuin die bestraat was met kleine straatstenen. Via de linkerkant van de tuin kon je naar de voordeur van de woning lopen. Bij een raamerker aan de linkerkant van het huis was in de bestrating een ronde uitsparing gemaakt waarin een struik was geplant. De uitsparing was voorzien van een ronde, opstaande rand van kleine straatstenen, waardoor het er als een soort plantenbak uitzag.

Enkele maanden later kwam een echtpaar ’s avonds laat voor het eerst op bezoek. Ze kwamen via de achterdeur maar vertrokken via de voordeur. Ze hadden bij aankomst de voortuin dus niet gezien. De vrouw struikelde over de plantenbak en liep letsel aan haar enkel op. Zij sprak haar kennis – de eigenaar van het huis – aan op de schade door de gevaarlijke situatie in de tuin (op grond van de artikelen 6:162 en 6:174 BW). Maar d verzekeraar wees dit verzoek af. Daarom kwam het tot een procedure.

Uitspraak

Het Hof zei het volgende over de aansprakelijkheid:

De plantenbak in combinatie met de tuininrichting is een opstal in de zin van artikel 6:174 lid 4 BW. De eigenaar is hiervoor aansprakelijk indien de opstal niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor een gevaar oplevert voor personen als het gevaar zich heeft verwezenlijkt. Voor aansprakelijkheid is niet vereist dat de bezitter bekend is met de gebrekkige toestand van de opstal en het gevaar dat dit kan opleveren. Dit dient getoetst te worden aan de zogeheten ‘kelderluikcriteria’.

Het Hof nam daarbij het volgende in overweging:

Het ongeval vond plaats heeft plaatsgevonden op een particulier terrein, in een voortuin van een woning. Blijkens de foto’s van de voortuin was het een overzichtelijke ruimte. Boven de voordeur hing een lamp en aan de openbare weg stonden lantaarnpalen, waaruit het hof afleidt dat de tuin enigszins verlicht was en niet aardedonker. De woning is gelegen in een woonwijk. Er had zich niet eerder een soortgelijk ongeval voorgedaan, zo staat onbetwist vast. De looproute vanaf de zijkant van de tuin naar de voordeur is diagonaal en die looproute loopt ook langs een stukje aangelegde tuin. Die looproute maakt deel uit van een bestraat driehoekig oppervlak. Blijkens de foto’s staat de plantenbak niet in die looproute. Ook niet als een bezoeker door de voordeur de woning uitstapt en zich via de kortste route (diagonaal) begeeft naar de openbare weg.

Het Hof concludeerde vervolgens dat de eigenaar niet aansprakelijk was:

De positionering van de plantenbak was niet zodanig ongelukkig dat deze, in verband met de verdere inrichting van de tuin, als gebrekkig in de zin van art. 6:174 BW of als onrechtmatig gevaarzettend kan worden aangemerkt. De voortuin bood immers een royale bestrate looproute die rechtstreeks van de voordeur naar de openbare weg liep en die kon worden begaan zonder met de plantenbak, die zich terzijde van die looproute bevond, in aanraking te komen. Een bezoeker van een woning mag bovendien een plantenbak of andere objecten in de (voor)tuin verwachten en van een bezoeker mag dan ook de nodige oplettendheid en voorzichtigheid worden verwacht. Zeker in de avond als het donker is en de bezoeker de situatie ter plaatse niet (goed) kent, zoals hier het geval is. Dit geldt ook als de plantenbak meer in de looproute zou hebben gestaan of als er nog een alternatieve looproute is naar of vanaf de voordeur. Ook dan mag van een bezoeker dezelfde oplettendheid en voorzichtigheid worden verwacht nu in een (bestrate) voortuin ook andere obstakels of oneffenheden in de bestrating aanwezig kunnen zijn.

Geen grond

Voor het treffen van veiligheidsmaatregelen – zoals het verlichten van de plantenbak of de plantenbak voldoende hoog maken – zag het Hof geen grond. Het was voor de eigenaar niet te verwachten dat een ongeval als dit zich had kunnen voordoen. En omdat een dergelijk ongeval niet eerder was gebeurd, was de eigenaar niet verplicht om dergelijke maatregelen te treffen.

De eigenaar van het huis draaide dus niet op voor de schade.